HIZLI MENÜ

COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI 2019 Mali Yılı Destek Programları 2017 Yılı Mali Destek Programları 2016 Yılı Mali Destek Programları 2015 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları 2013 Yılı Mali Destek Programları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı - 2011 2011 Yılı Mali Destek Programları DFD ve Teknik Destekler Ajans Hakkında Küçük Altyapı Mali Destek(Genel) Küçük Altyapı Mali Destek(Sizlerden gelenler) İktisadi Gelişme Mali Destek (Genel) İktisadi Gelişme Mali Destek(Sizlerden Gelenler)

SIKÇA SORULAN SORULAR

COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI

Projemiz ile aşağıdaki giderlerden hangilerini talep edebiliriz? Makine, Hammadde, Personel, web sayfası (e-ticaret), Görünürlük, Katalog?

Proje kapsamında uygun görülen maliyetler Program Rehberi’nin “2.1.4.1.a Uygun Maliyetler” başlığı altında belirtilmiştir.

Proje yatırımlarınız için işleyiş nasıl olmaktadır? KOSGEB gibi yatırımı biz yaptıktan sonra faturalar doğrultusunda mı teşvik vermektesiniz, yoksa işe başlamamız için sermaye mi vermektesiniz?

Program kapsamında yapılan harcamalar Ajans tarafından ön ödeme, ara ödeme ve nihai ödeme şeklinde proje hesabına aktarılır. Ayrıntılar için Program Rehberi’nin “6.3. Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları” bölümünü inceleyebilirsiniz.

Destek paketi ile ilgili bilgi edinmek istiyorum. Başvurum mümkün mü? Ödeme durumu vadesi nasıl, şartları nelerdir?

Uygun başvuru sahibi olabilme şartlarını yerine getirmeniz durumunda başvuru yapabilirsiniz. Ajans tarafından bu program kapsamında verilecek destekler hibe şeklinde olup herhangi bir geri ödeme durumu söz konusu değildir. Hibe miktarı Kar Amacı Güden Kurumlar için proje bütçesinin en fazla %75’i kadar olabilmektedir. Geri kalan miktarın başvuru sahibi ya da ortakları tarafından eş-finansman olarak sağlaması gerekmektedir.

Projede personel olarak yer almayacak ancak belirli aktivitelerin uygulanmasından sorumlu, örneğin psikolog vb. kişilere hizmet alımı şeklinde ödeme yapılabilir mi? Bu ödemeler danışmanlık olarak mı nitelendirilir ve % 30 üst limiti kapsamında mıdır?

Bahsedilen faaliyetler danışmanlık hizmeti olarak satın alınabilir. Program Rehberi’nin ‘2.1.4.1.a Uygun doğrudan maliyetler’ bölümünde belirtildiği üzere bu tür faaliyetlerin projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajanstan talep edilen destek tutarının %30’unu geçmemesi koşulu aranır.

Proje kapsamında çeşitli gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirecek kişilere ödeme yapmamız mümkün müdür, eğer mümkünse bununla ilgili bir sınırlama mevcut mudur?

Program kapsamında herhangi bir personel ödemesi yapılması mümkün değildir. Bu konu ile ilgili Program Rehberi’nin ‘3.3 Desteklenmeyecek Maliyetler’ bölümünü inceleyebilirsiniz.

Medikal ürün üretmek için hazırladığımız proje kapsamında ürünlerin Sağlık Bakanlığı’ndan onay alabilmesi için ihtiyaç duyulan belgelendirmeler önemli bir maliyet tutmaktadır. Kalite ve sistem belgelendirme maliyetleri proje kapsamında karşılanacak mı?

Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgelerin başvuru aşamasında sunulması gerekli olup, bu belgelere ilişkin yapılacak masraflar uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir.

Danışmanlık giderlerinin karşılanacağı yazıyor. Üretim süreci için ilgili alanda uzmanlığı bulunan bir akademisyenden danışmanlık almamız durumda bunun maliyeti bütçeden karşılanabilir mi?

Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajanstan talep edilen destek tutarının %30’unu geçmemesi koşuluyla Danışmanlık Maliyetleri proje kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilebilir. İlgili akademisyen tarafından verilen hizmetin faturalandırılması gerekmektedir.

Üretimini yapacağımız ürünler için hammadde temini amaçlı lojistik giderleri destek kapsamında mıdır?

Evet. Lojistik giderleri uygun maliyet olarak değerlendirilebilir.

Ticaret odası kayıt belgesi isteniyor. Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıtlı olanların hangi belgeyi sunması gerekiyor? Ya da esnaf odasına kayıtlı olanlar bu programa başvuru yapabiliyor mu?

Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıtlı olan işletmeler de programa başvuru yapabilirler. Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından verilecek oda kayıt belgesi kabul edilecektir.

50.000 TL üzerindeki her harcama için proforma ve teknik şartname isteniyor. Bu belgeler proje başvuru aşamasında mı sunulacak? Yoksa sözleşme aşamasında mı?

Birim maliyeti 50.000 TL ve üzerindeki bütçe kalemleri için ve birimden bağımsız olarak toplam maliyeti 50.000 TL ve üzerindeki bütçe kalemleri için toplam maliyeti oluşturan tüm detayları içeren teknik şartname ve piyasa araştırması ve bir adet proformanın başvuru aşamasında sunulması gerekmektedir.

Örnek olarak, proje kapsamında dezenfektan veya maske üretimi yapmak istiyoruz. Üretim izin belgesinin proje başvurusunda sunulması mı gerekiyor? Yoksa proje süresi olan 3 ay içerisinde alınması yeterli mi?

Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgelerin başvuru aşamasında sunulmasında fayda bulunmaktadır. Eğer projenin içeriği nedeniyle başvuru aşamasında izinlerin alınması mümkün değil ise, proje süresi içerisinde temin edilmesi beklenmektedir.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN