HIZLI MENÜ

2019 Mali Yılı Destek Programları 2017 Yılı Mali Destek Programları 2016 Yılı Mali Destek Programları 2015 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları 2013 Yılı Mali Destek Programları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı - 2011 2011 Yılı Mali Destek Programları DFD ve Teknik Destekler Ajans Hakkında Küçük Altyapı Mali Destek(Genel) Küçük Altyapı Mali Destek(Sizlerden gelenler) İktisadi Gelişme Mali Destek (Genel) İktisadi Gelişme Mali Destek(Sizlerden Gelenler)

SIKÇA SORULAN SORULAR

2019 Mali Yılı Destek Programları

Başvuru Rehberinde Kira yardımı hem uygun maliyet, hem de uygun olmayan maliyet olarak görülüyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

Birlik, kooperatifleşme gibi faaliyetlerde kira yardımı uygun maliyet olarak görülmektedir. Bu maliyetin proje için gerekli olması gerekmektedir. Herhangi bir projeyi yürütmek için yer kiralamak uygun maliyet değildir ve kesinlikle ajans desteği kapsamı dışındadır.

İnşaat maliyeti ajans desteğinden karşılanabilir mi?

Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri uygun maliyet olarak değerlendirilebilir. Bunun haricinde tamamen inşaat işinden oluşan projeler desteklenmez.

Kur farkı / artışları ajans desteğine yansıtılır mı?

Kur farkı ya da artışlarından oluşan maliyetler ajans desteğinin dışındadır. Sözleşme sonrasında oluşacak kur farkları ajans desteğine yansıtılamaz.

Yeni firma kurdum, başvurabilir miyim?

Yeni kurulan firmalar başvuru yapabilirler. Destekleyici belge olarak istenen Başvuru sahibinin ve her bir ortağın bağımsız bir denetim şirketi/yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylanmış 2016, 2017, 2018 yılı ilk üç çeyreğine ait hesapları (ödenek miktarını gösterir onaylı tablo, bilanço, gelir tablosu, mizan cetveli,) olamayacağı için Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesinden ilave puan alamazlar.

ÇKS’ne kayıtlıyım, başvurabilir miyim?

Başvuru sahibi olmak için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olmak yeterli değildir. Başvuru rehberinde de belirtildiği üzere Son teslim tarihi itibari ile Ticaret Siciline tescil edilmiş olması ve Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması gerekmektedir.

Farklı faaliyet kodu üzerinden başvuru yapabilir miyim?

Bir firma birden fazla faaliyet kolunda iş yapabilir. Önemli olan bu faaliyet kollarının rehberde belirtilen NACE 10 lu kodlar ve 11.06.01, 11.07.01-02-03-04 nolu kodlarından başvurmak istediği faaliyet türünden olan kodu kapsamasıdır.

Lokanta açabilir miyim?

Ajans hiç bir şekilde Lokanta, kafe, büfe vb. işyeri açmak için destek vermemektedir.

Yeni iş yeri açmak istiyorum. Destek alabilir miyim?

Yeni iş yeri açma gibi konulara ilişkin kapsamlar başvuru rehberlerinde yer almaktadır. Yeni işyeri açmak için maliye harçları, ofis mobilyaları, ofis kiraları vb. kalemler ajans desteği kapsamı dışındadır.

Stratejik ürün dışında başka bir ürün için destek alabilir miyim?

Başvuru rehberinde de belirtildiği üzere tüm tarımsal ürünler destek kapsamındadır.

Personel maaşları ajans desteğinden karşılanabilir mi?

Sadece proje kapsamında teknik ve idari personel olarak çalıştırılmak üzere yeni istihdam edilecek personelin net maaşları, sosyal güvenlik primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler ajans desteğinden karşılanabilir. Ancak bu maaşlar piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcı ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır.

Proje kapsamında araç alabilir miyim?

Araç alımı uygun olmayan maliyet olarak tanımlanmıştır, proje kapsamında maliyetlendirilemez.

Proje yetkili kişisi şehir/yurt dışındadır. Taahhütnameyi başkası imzalayabilir mi?

Başvuru sahibi kamu kurumu ise yetkilendirme yazısı ile birlikte yetkilendirilen kişinin imza Sirküsü ya da imza örneği ile başvuru formu imzalanabilir. Kâr amacı güden tüzel kişiler (işletmeler) başvuru sahibi ise vekâletname ile vekil kılınmış kişiler ya da imza Sirküsü ile yetkilendirilmiş kişiler imza atabilir.

Proformalar excel / word formatında olabilir mi?

Proformalar excel ya da word formatında olamazlar. Firmanın vermiş olduğu proformaların taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Destekleyici belgelerin sanal boyutu fazla olduğu için yüklenemiyor? Ne yapmalıyım?

Destekleyici belgelerden birisi birden fazla evraktan oluşuyor ise toplu olarak zipli dosya şeklinde yükleyebilirsiniz.

İpekböceği yetiştiriciliği desteklediğiniz alanlardan biri midir?

İpekböcekçiliği tarımsal üretim kapsamında değerlendirilmemektedir. Hayvancılık ve tekstil alanı ile ilgililiği bulunmaktadır.

Deneme üretimleri için destek veriyor musunuz?

Deneme üretimi kapsamında destek verilebilmektedir. Bölge için yenilik arz eden ürün/ürünler için deneme üretimi kapsamında hammadde tedariği ajans desteğiyle karşılanabilmektedir. Ancak deneme üretimi haricindeki üretimler için hammadde tedariği uygun olmayan maliyet kapsamında yer almaktadır.

Başka bir kurumun projesinde ortak olarak yer almak, kendi kurumumuz adına yapılan başvuru hususunda bir hak kaybına neden oluyor mu?

Kurumlar başvuru sahibi olduğu gibi başka bir projenin proje ortağı da olabilirler.

Proje değerlendirme sürecini detaylandırır mısınız?

Projeler ön inceleme aşamasını geçtikten sonra bağımsız değerlendiriciler tarafından Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi, İlgililik, Yöntem, Sürdürülebilirlik ve Bütçe ve Maliyet Etkinliği gibi başlıklar kapsamında değerlendirilirler. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesinden 13, İlgililik başlığından ise 16 eşik puanı ile birlikte toplamda 65 ve üzerinde puan alan proje/projeler başarılı olarak kabul edilmektedir.

Eğitim alanında desteğiniz var mı?

Tamamen eğitimi konu alan projeler 2019 Mali Destek Programları kapsamı dışındadır. Eğitimler, ancak genel bir faaliyet kapsamında projenin belirli bir faaliyetini oluşturabilirler.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN