İNDİRME MERKEZİ

Ajans Faaliyet Raporları

2010/3 Bütçe Uygulama Sonuçları 2010 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporu (6 Aylık) 2011 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporu (6 Aylık) 2013 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporu (6 Aylık)

Güdümlü Proje Bilgi Formu

Güdümlü Proje Bilgi Formu

Ajans Çalışma Programları

2010 Yılı Ajans Çalışma Programı 2011 Yılı Ajans Çalışma Programı

Ajans Bütçesi ve Harcama Programları

2010 Yılı Harcama Programı 2010 Yılı Ajans Bütçesi 2011 Yılı I. Dönem Harcama Programı 2011 Yılı Ajans Bütçesi 2011 Yılı II. Dönem Harcama Programı 2011 Yılı III. Dönem Harcama Programı

Üst Ölçekli Plan ve Stratejiler

Onuncu kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi TRC1 Bölgesi Raporu EK1-YK Mülakatları EK2-KK Toplantısı ve İl Çalıştayları

Strateji Planları

Türkiye Turizm Stratejisi (2023) Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi

Yeni Teşvik Yasası

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Yeni Teşvik Sistemi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Ulusal Faaliyet Ve Ürün Sınıflaması - Us - 97 Ek - 1 Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Ek - 2 Bölge Bazında Desteklenecek Sektörler Ek - 3 Büyük Ölçekli Yatırımlar Ek - 4 Genel Teşvik Sisteminden Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

2017-MDP

2017-OT 2017-KTA 2017-KBG 2017-EV 2017-YENILIKCI

Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

2017-KBG

Organik Tarım Mali Destek Programı

2017-OT-139294 2017-EV-370150(2)

2017 Yılı Mali Destek Programları Sunumu

2017 Yılı Mali Destek Programları Sunumu

2018 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan Dönemi Değerlendirme Sonuçları

Ajans Kalkınma Kurulu

2008 Yılı I.KK-Tutanaklar-İmzaListesi 2010 Yılı I.KK-SonuçBildirgesi - Tutanaklar 2010 Yılı II. KK-SonuçBildirgesi - Tutanaklar 2011 Yılı I.KK-SonuçBildirgesi-Tutanaklar 2012 Yılı I. KK-SonuçBildirgesi-Tutanaklar 2012 Yılı II. KK-SonuçBildirgesi-Tutanaklar İKA-2011 Yılı II. Kk-SonuçBildirgesi-Tutanaklar0001

İKA 2019-2023 Stratejik Planı

İKA 2019-2023 Stratejik Planı