A woman scientist working in the laboratory

Uluslararası Bilim Ortaklıkları Fonu (ISPF), potansiyeli mümkün kılmak ve refahı desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Araştırma ve inovasyonu uluslararası ilişkilerimizin merkezine yerleştirir, Birleşik Krallık'taki araştırmacılara çağımızın önemli konularında dünya genelindeki meslektaşlarıyla birlikte çalışma olanağı sağlar. Fon, Birleşik Krallık Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. British Council, Birleşik Krallık'ın önde gelen araştırma ve inovasyon kurumları konsorsiyumunun bir parçası olarak bu hizmeti sunan ortaklardan biridir. Daha fazla bilgi için:

https://opportunities-insight.britishcouncil.org/news/opportunities/grants-international-research-collaborations-round-2  

ISPF Araştırma İş birlikleri programı kapsamındaki hibe, partner ülkeler ve bölgelerle belirlenen önceliklere göre, ISPF temaları altında ikili araştırma ve inovasyon iş birliklerini finanse edecektir.Çağrı, Küresel Sorunlar Araştırma Hibeleri fonu sağlayacak ve küresel sorunları ele alan araştırmaları destekleyecektir.

 

Temel araştırma temaları 

Aşağıdaki temel temalara sahip proje başvurularını bekliyoruz:

  • Dayanıklı Gezegen: Temiz enerji, aşırı hava ve iklim koşulları, tarım teknolojisi, çevresel direnç
  • Dönüştürücü Teknolojiler: Yapay zeka, kuantum, yarı iletkenler, geleceğin telekomünikasyonu
  • Sağlıklı İnsanlar, Hayvanlar ve Bitkiler: Biyogüvenlik ve patojen tespiti, küresel sağlık ve pandemiler, genomik ve dijital sağlık, antimikrobiyal direnç (AMR)

 

Fon

Hibe miktarı: £80.000 'a kadar

Hibe anlaşması, Birleşik Krallık yükseköğretim kurumları ile imzalanacak; ve finansman, Birleşik Krallık yükseköğretim kurumlarına dağıtılacaktır. Fonlanan Birleşik Krallık kurumları, bütçenin yarısını Türk kurumlarına hibe anlaşmalarına dayanarak dağıtmaktan sorumlu olacaktır. Birleşik Krallık proje liderleri, teklifleri %100 tam ekonomik maliyet (FEC) rakamlarıyla sunmalıdır. Başarılı olmaları durumunda, British Council, Birleşik Krallık araştırma kuruluşlarına ödenen tam ekonomik maliyetin % 80'ini karşılayacak ve kurumun geri kalan % 20'yi desteklemesini bekleyecektir.

Aksi belirtilmedikçe, ISPF fon hibesinin %80'i hibe anlaşmasının imzasının ardından yapılacak, ardından British Council tarafından raporların onayına bağlı olarak %10'luk iki ödeme daha yapılacaktır.

Uygunluk Kriterleri

•  Her teklifin Birleşik Krallık'tan bir proje lideri ve Türkiye'den bir proje ortağı olmalıdır.
•  Başvuran tüm Türk araştırmacılarının TÜBİTAK ARBİS'e kayıtlı olmaları gerekmektedir.
•  Diğer uygunluk kriterleri geçerlidir. Lütfen tam uygunluk kriterleri için Belgeler bölümünde bulunan kılavuz belgesine başvurun.

ODA Uyumluluğu: Araştırma İş birlikleri Programı kapsamında finansman için değerlendirilmek için, tüm proje başvurularının Türkiye'nin ekonomik gelişimi veya sosyal refahına kısa veya orta vadeli olarak (10 yıl içinde) olumlu bir etki yapabilecek bir yol haritasını açıkça belirtmesi gerekmektedir.

ODA ile ilgili daha detaylı bilgi için:  

https://web-archive.oecd.org/2021-05-07/154009-What-is-ODA.pdf

 

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru için: https://grants.britishcouncil.org/

Eğer erişilebilirlik nedeniyle çevrimiçi başvuru formunu kullanamıyorsanız, lütfen uk-ispf@britishcouncil.org  adresi ile iletişime geçin.

Çevrimiçi formu doldurmanın yanı sıra başvuru sahiplerinin aşağıdaki belgeleri yüklemeleri gerekmektedir (Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki Belgeler bölümünde bulunan kılavuz belgesine başvurun):

  • Proje liderlerinin özgeçmişleri (her biri en fazla iki A4 sayfa)
  • Destek mektupları
  • Kurumun Koruma ve İhbar Politikaları için web bağlantısı
  • Personel ve proje katılımcıları için kabul edilebilir davranışlar hakkında kurumun davranış kuralları için web bağlantısı
  • Seyahat planlaması varsa risk değerlendirmesi taslağı (seyahat için finansman isteniyorsa zorunludur)
  • GANTT Şeması

Aktivite 

Tarih

Çağrı başlangıcı 9 Mayıs 2024
Başvuru son tarihi 9 Temmuz 2024, Birleşik Krallık saati ile 10:00
Değerlendirme panelleri Ekim 2024
Değerlendirme sonuçları Kasım 2024
Proje başlangıçları 1 Ocak 2025

 

İletişim

Başvuru ve daha fazla ayrıntı için lütfen bu web sayfasını ziyaret edin. Bu çağrı ile ilgili tüm sorular veya yorumlar, ISPF e-posta adresine yönlendirilmelidir:  

uk-ispf@britishcouncil.org