DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

Yerel STK lar Hibe Programı ve Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı


Katılım Öncesi AB Yardım Aracı (IPA) nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde
sivil toplum kuruluşlarına yönelik mali yardımlar "sivil toplum alt sektörü" altında bir araya
getirilmiş ve sektörün finansmanına yönelik toplam 190 milyon Avro kaynak ayrılmıştır. Bu
doğrultuda, IPA-II Sivil Toplum Alt Sektörü altında finanse edilen projelerden ikisi olan ve
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Yerel STK lar Hibe Programı" ile
"Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı"nın duyuruları yapılmıştır.


Yerel STK lar Hibe Programı'nın duyurusu 21 Haziran 2017 tarihinde yayımlanmıştır. Sivil
toplum kuruluşlarının kapasitesinin artırılmasını hedefleyen bu hibe programı kapsamında yerel
STK lar yönetim becerilerinin geliştirilmesi, savunuculuk ve iletişim becerilerinin
geliştirilmesine yönelik proje tasarlayarak destekten faydalanabilecektir.


Hibe programına başvuracak STK ların hibe çağrısının yayınlandığı tarihten önce kurulmuş ve
kar amacı gütmeyen tüzel kişilik olması,Türkiye de dernek ve vakıf statüsü olan bir yerel STK
olması gerekmektedir. Toplam bütçesi 1 milyon 750 bin Avro olan Yerel STK lar Hibe
Programı kapsamında STK larca hazırlanacak projelere en az 40 bin, en fazla 60 bin Avro ya
kadar hibe desteği sağlanacaktır Son başvuru tarihi 18 Ağustos 2017 tarihi olan hibe
programına başvuruların Merkezi Finans ve İhale Bırimi'ne yapılması gerekmektedir.


"Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı"nın duyurusu ise 3 Temmuz 2017 tarihinde
yayımlanmıştır.Söz konusu hibe programı kapsamında uygulanacak projeler vasıtasıyla sivil
toplum kuruşlarına yönelik yasal ve fınansal çerçevenin iyileştirilmesi, kamu kurumları ve sivil
toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile sivil toplum kuruluşlarının
kurumsal ve idari kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Program mali ve idari açıdan
güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıklan
ve ağları desteklemektedir. Üç kuruluşun bir araya gelerek başvuruda bulunabilecekleri
programda Üniversiteler ve Belediyeler proje ortağı olarak yer alabilmektedir.


Türkiye den ve AB üyesi ülkelerden derneklerin, vakıfların, dernek ve vakıf federasyonlarının
başvurabileceği ve üniversiteleri ve/veya belediyeleri de ortak olarak projelerine dahil
edebilecekleri hibe programı kapsamında geliştirilecek projelere asgari 250.000, azami 500.000
Avro destek sağlanacaktır. Hibe programının toplam bütçesi 2.500.000 Avro dur. Son başvuru
tarihi 6 Ekim 2017 tarihi olan hibe programına başvuruların Merkezi Finans ve İhale Bırimı'ne
yapılması gerekmektedir.


Bahse konu her iki hibe programına başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru
dokümanlarına www.cfcu.gov.tr ve www.ab.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN