DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

Yatırım Teşvik Belgeleri Tamamlama Vizesi İşlemleri İçin İpekyolu Kalkınma Ajansı Görevlendirildi!


 

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 23.Maddesine göre; “T.C.Ekonomi Bakanlığı; Kalkınma Ajansları’nı tamamlama ekspertizi ve vize işlemlerinin yapılması ve ilgili işlemler kapsamında sürecin tamamlanarak  Bakanlık’a gönderilmesini içeren  ifadelere” istinaden Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illeri için İpekyolu Kalkınma Ajansı’nı görevlendirmiştir. Bu kapsamda; İpekyolu Kalkınma Ajansı’na resmi yazıyla iletilen Gaziantep için 275, Adıyaman için 55 ve Kilis ili için 9 teşvik belgesi, 05 Kasım 2012 tarihi itibariyle İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın 3 ilde bulunan  Yatırım Destek Ofisleri aracılığıyla izlenmeye başlamıştır. Tamamlama Ekspertizi ve Vize İşlemleri ile ilgili işlemler için ise  ilgili firma ve ilgili resmi yazı Ajansımıza Bakanlıkça iletildikçe, firmalar bilgilendirilecek ve tamamlama ekspertizleri yapılacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN