Ulusal ve Bölgesel Hesaplar

2018 yılı verilerine göre TRC1 Bölgesi kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 6.543 dolardır.

Sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içerisindeki payına bakıldığında Tarım sektörü % 7,5;, Sanayi sektörü % 38,6 ve Hizmetler sektörü % 43,4 olarak görülmektedir.

2018 yılı için hesaplanan Gayri Safi Bölgesel Hasıla (GSBH) değerlerine göre, TRC1 Bölgesi 85.744.801 TL ile Düzey 2 bölgeleri arasında 13. sırada yer almıştır.

2018 yılı verilerine göre TRC1 Bölgesi’nde kişi başına düşen GSBH 30.885 Türk Lirası (6.543 dolar) olarak hesaplanmıştır.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN