DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) 2020 Yılı 1. Dönem Çağrılı Projeler Duyurusu


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2012 yılında başlatılan “Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)” ile ülkemizin depremle ilgili öncelikli alanlarında yeni bilgiler üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve deprem konusundaki araştırmaların çok katılımcı yapıya ve uygulamaya aktarılabilecek sonuç odaklı projelere dönüştürülerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

 

Bu amaç doğrultusunda, 2020 yılı birinci döneminde, UDAP kapsamında desteklenecek olan; Kamu kurumlarımız ve üniversitelerimizden araştırmacıların önereceği “Çağrılı” projelerin çağrısı açılmıştır.

 

2020 yılı 1’inci Dönem Çağrılı Projeler kapsamında:

 

Türkiye kapsamında afet zararlarının azaltılması konusunda yapılacak her türlü Ar-Ge niteliğindeki çalışma desteklenecektir.

 

Panelin videosuna buradan ulaşabilirsiniz : https://www.youtube.com/watch?v=wVaVAZOB0FY 
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN