Ulaşım ve Altyapı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Adıyaman’ın gelişmiş bir karayolu ağı bulunmaktadır. İlde demiryolu ve havayolu ile ulaşım imkânı mevcut olmakla birlikte, karayolu ile ulaşım ön plana çıkmaktadır. 2015 yılında hizmete açılan Nissibi Köprüsü bölgedeki tek asma köprü özelliğini taşımakta ve Adıyaman’ı Siverek üzerinden Diyarbakır’a bağlamaktadır.

Karayolu

Adıyaman, Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer almaktadır. Kente karayolu ile ulaşım Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Diyarbakır olmak üzere beş ana güzergâhtan sağlanmaktadır. Ek olarak, Gölbaşı ilçesi tam bir kavşak özelliğine sahip olup, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep karayolu ulaşımı bu hat üzerinden sağlanmaktadır.

Demiryolu

Adıyaman, TCDD Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer almaktadır. Adıyaman sınırları içerisindeki 45 km’lik demiryolu bağlantısı sadece Gölbaşı ilçesi sınırlarından geçmekte ve Narlı’dan Malatya’ya bağlanmaktadır. Gölbaşı ilçesindeki demiryolu ulaşımı da cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan ve Almanlar tarafından inşa edilen hat olup, son yıllarda modernize edilmiştir. 

Adıyamanlı sanayiciler tarafından yoğun bir şekilde talep edilen Gölbaşı-Merkez demiryolu bağlantı hattı yatırımı halen değerlendirme aşamasında olup fizibilite çalışmaları sonucunda yatırımla ilgili karar verilecektir.

 Havayolu

1998 yılında hizmete giren ve 2013 yılında yeni terminal binası tamamlanan Adıyaman Havalimanı şehre 22 km uzaklıkta olup, 23.780 m2’lık kapalı alanı ile iç ve dış hatlara hizmet verme kapasitesine sahip olup yıllık 8760 uçak tarafından kullanımı mümkündür. 2015 Mayıs itibariyle Adıyaman-İstanbul Sabiha Gökçen, Adıyaman-İstanbul Atatürk, Adıyaman-Ankara Esenboğa karşılıklı uçak seferleri düzenlenmeye başlanmıştır. 2017 yılı sonu itibariyle iç ve dış hat olmak üzere toplam 78 bin yolcu seyahat etmiştir.

Altyapı

 Adıyaman’da endüstriyel kaynaklı atık sorunu, 2017 yılında Organize Sanayi Bölgesi atık su arıtma tesisinin faaliyete geçmesi ile ortadan kalkmıştır. Evsel nitelikli atık sorunu ise, Adıyaman Belediyesi tarafından faaliyete giren atık su arıtma tesisiyle kısmen çözüme kavuşturulmuştur. İlin kentsel kanalizasyon sistemi hizmetinden hemen hemen tüm nüfus faydalanmaktadır. Adıyaman’da, katı atık düzenli depolama tesisi kullanımı mevcut değildir. Mevcut belediyeler vahşi depolama yöntemini kullanmaktadır.

Adıyaman'da 2017 yılında tehlikeli atıkların geri kazanım oranı %71 ile Türkiye geneli oran olan %84'ün altındadır. 2018 yılı için Türkiye’de PM10 parametresi için yıllık sınır değer 40 µg/m³, SO2 parametresi için yıllık ekosistem sınır değer 20 µg/m³ 'dür. 2018 yılı Adıyaman istasyonunun yıllık ortalama PM10 değeri 46 µg/m³ olup, yıllık sınır değerin üzerindedir.

 

 

Şekil 1: Tehlikeli Atıkların Bertaraf Yöntemine Göre Dağılımı (Maden Atıkları Hariç) (Ton/Yıl)

Kaynak:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel MüdürlüğüINVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN