DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

Ulaşılabilirlik Destek Projesi (UDEP) 2013 yılında da uygulanmak üzere proje tekliflerine açıldı.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafındanengellilerin toplumsal yaşama tam ve eşit olarak katılabilmeleri ve yapılı çevrenin engelsiz hale getirilmesi amacıyla örnek uygulamalarla erişilebilirliğin pilot alan çalışması yapılan kentin tamamına ve diğer kentlere yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak üzere hazırlanan Ulaşılabilirlik Destek Projesi (UDEP) 2013 yılında da uygulanmak üzere proje tekliflerine açıldı. 

UDEP kapsamında proje yürütücüsü olarak il özel idareleri, belediyeler, kaymakamlıklar ve muhtarlıkların, yerleşim yerlerinde belirleyecekleri pilot alanlarda ulaşılabilirliği sağlamaya yönelik projelerinin desteklenmesi öngörülüyor.

Proje Teklif Formuna uygun olarak hazırlanacak proje teklifleri, kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda ve yazılı olarak ilgili valiliğe sunulacak. Proje teklifleri, valilikler tarafından amaç ve proje formatına uygunluğu değerlendirilecek, uygun bulunan proje teklifleri en geç 15 Temmuz 2013 tarihine kadar elektronik ortamda, en geç 22 Temmuz 2013 tarihine kadar da yazılı olarak Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde olacak şekilde gönderilecek.

Proje yürütücüsü olarak seçilen il özel idareleri, kaymakamlıklar, belediyeler ve muhtarlıkların UDEP 2013 kapsamında yürütecekleri projelerine, pilot alanın bulunduğu;

·         İl merkezi için en fazla 450.000 TL,

·         İlçe merkezi için en fazla 350.000 TL,

·         Belde için en fazla 150.000 TL,

·         Mahalle ve köy için en fazla 50.000 TL

ödenek sağlanacak.

2013 Yılı Ulaşılabilirlik Destek Projesi (UDEP 2013) Proje Teklif Formu, diğer belgeler ve detaylı bilgiye http://www.eyh.gov.tr/tr/html/18913/UDEP-2013 adresinden erişilebilir.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN