DESTEKLER

SOGEP 2019 Yılı Sosyal Destek Programı Mali Destekler 2020 Yılı Mali Destek Programları 2019 Yılı Mali Destek Programları 2017 Yılı Mali Destek Programları 2016 Yılı Mali Destek Programları GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (KOBİ) GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2015 Yılı Mali Destek Programları Kültür- Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar) Rekabetçilik ve Yenilikçilik Kapasitesinin Arttırılması Mali Destek Programı (KOBİ) Gap Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2014 Yılı Mali Destek Programları Kültür Turizm Altyapı Mali Destek Programı Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı (Kobiler için) Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2013 Yılı Mali Destek Programları Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Kobi' ler için) Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) 2010-2011 Yılı Mali Destek Programı Kapsamında Desteklenen Projeler 2011 Yılı Mali Destek Programları 2010 Yılı Mali Destek Programları 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Fizibilite Desteği 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Teknik Destekler 2020 Yılı Teknik Destek Programı 2019 Yılı Teknik Destek Programı 2018 Yılı Teknik Destek Programı 2017 Yılı Teknik Destek Programı 2016 Yılı Teknik Destek Programı 2015 Yılı Teknik Destek Programı 2014 Yılı Teknik Destek Programı 2013 Yılı Teknik Destek Programı 2012-Teknik Destek Programı 2011 Yılı Teknik Destek Programı Doğrudan Faaliyet Destekleri 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Sözleşme İşlemleri 2019 MDP Sözleşme İşlemleri 2019 FD Sözleşme İşlemleri 2017 MDP Sözleşme İşlemleri 2016 DFD Sözleşme İşlemleri 2016 MDP Sözleşme İşlemleri 2015 MDP Sözleşme İşlemleri 2015 DFD Sözleşme İşlemleri 2014 MDP Sözleşme İşlemleri 2014 DFD Sözleşme İşlemleri Proje Uygulama ve İzleme Teknik Destek Uygulamaları Proje Uygulama Rehberi (2013) Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) İhale İzleme ve Değerlendirme Proje Bilgilendirme Sunumları Mevzuat Teknik Destek Şartnameleri

TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

2013 YILI TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

(Referans No: TRC1-13-TA)

Programın Amacı:  Turizm Altyapısı Mali Destek Programı’nın amacı TRC1 Bölgesi’nin bölgesel kalkınmasına katkı sağlayacak turizme yönelik altyapı ve sosyal donatının geliştirilmesidir.

Uygun Başvuru Sahipleri:

Ø  Valilikler

Ø  Kaymakamlıklar

Ø  Bölge, İl, İlçe Müdürlükleri

Ø  Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluşlar ile Enstitüler

Ø  Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediyeleri)

Ø  5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri

Ø  Üniversiteler (Sadece Rektörlük üzerinden)

Ø  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar)

Ø  STK’lar(Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Federasyonlar)

Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler

 

Programın Öncelikleri: 

Ø  TRC1 Bölgesi’nde doğal, tarihi ve kültürel mirasın değerlendirilmesine yönelik altyapı ve restorasyon çalışmalarının geliştirilmesi

Ø  Adıyaman ve Kilis illerinde kentsel tasarım ve rekreasyon çalışmalarının geliştirilmesi

Örnek Proje Konuları:

Ø  Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonuna yönelik projeler,

Ø  Akarsu ve göl kıyılarında doğa turizmi ve su sporlarına yönelik projeler,

Ø  Eko-turizm, sağlık turizmi ve gastronomi turizmi gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesini içeren altyapı projeleri,

Ø  Turizm kümeleri  geliştirmeye dönük projeler,

Ø  Adıyaman ve Kilis illerinde kentsel tasarım ve rekreasyon çalışmalarının artırılmasına yönelik projeler

Ø  Bölge turizminde öne çıkan alanların çevre düzeni açısından iyileştirilmesine yönelik projeler,

Ø  Pasif yeşil alanların ticari rekreatif alanlara dönüştürülmesine yönelik altyapı projeleri,

Ø  Sokak sağlıklaştırmasına yönelik projeler.

 

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

6.000.000 TL

ASGARİ/AZAMİ DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: 300.000 TL

Azami Tutar: 1.200.000TL

EŞ-FİNANSMAN ORANI

Asgari %25 Azami %75

PROJE SÜRESİ

Azami 18 Ay

SON BAŞVURU TARİHİ ve SAATİ

28.01.2013 Saat 19:00

 

2013 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum Ve Kuruluşlar)Rehberi ve Ekleri için tıklayınız.

Online Proje Başvuru Sayfası için tıklayınız.

Online Proje Başvurusu Yardım için tıklayınız.

 NOT: Başvurular, 3 Aralık 2012 tarihinde aktif olacak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (http://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr) online olarak yapılacaktır bilgi için KAYS Portal’ının Yardım bölümünde yer alan Kullanıcı Kılavuzu’nu inceleyebilirsinizINVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN