BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

Ticaret ve Lojistik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Girişimci Bilgi Sistemi’nde yayımlanan iller arası ticaret verilerine göre Gaziantep ili 2013 yılında kaydettiği 45.2 Milyon  TL mal satımının  yine % 52’sini kendi iç piyasasında gerçekleştirmiştir. Gaziantep dışındaki en büyük payı ise % 18.1  ile İstanbul almıştır. Bunu 3.6 ile Ankara, 2.1 ile Adana ve 1.9 ile İzmir takip etmektedir. Mersin, Kahramanmaraş, Hatay ve Şanlıurfa komşu il olmaları nedeniyle Gaziantep’te en fazla mal alan şehirler arasında üste sıralarda gelmektedir.

 

Sıra

İller

Yapılan Ticaret

% Payı

1

GAZİANTEP

23.549.946.242 

52,1%

2

İSTANBUL

8.176.482.795

18,1%

3

ANKARA

1.647.574.221

3,6%

4

ADANA

968.235.447 

2,1%

5

İZMİR

877.770.083 

1,9%

6

MERSİN

719.530.410 

1,6%

7

KAHRAMANMARAŞ

697.362.333 

1,5%

8

HATAY

696.841.903 

1,5%

9

BURSA

690.907.822 

1,5%

10

ŞANLIURFA

643.524.173 

1,4%

11

MARDİN

634.100.757 

1,4%

12

KONYA

395.757.619 

0,9%

13

DİĞER

5.513.568.184 

12,2%

14

TOPLAM

45.211.601.989 

100%

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2015

 

 

Aynı çalışmaya göre 2013 yılında Gaziantep  ili 49.5 Milyon TL dışardan mal ve hizmet satın almıştır. Bu alımların % 47’si yine kendi içinde gerçekleşirken  en büyük payı %23 ile yine İstanbul almıştır. Takiben  % 3.5  Ankara, %3.3 Hatay ve %2.8 Adana olmuştur.

Sıra

İller

Yapılan Ticaret

Pay %

1

GAZİANTEP

23.549.946.242 

47,5%

2

İSTANBUL

11.729.553.904 

23,7%

3

ANKARA

1.720.287.558 

3,5%

4

HATAY

1.613.096.340 

3,3%

5

ADANA

1.379.352.425 

2,8%

6

İZMİR

1.377.533.183 

2,8%

7

ŞANLIURFA

921.050.623 

1,9%

8

MERSİN

710.569.209 

1,4%

9

KOCAELİ

674.444.345 

1,4%

10

KAHRAMANMARAŞ

648.173.436 

1,3%

11

BURSA

487.258.273 

1,0%

12

KONYA

476.656.376 

1,0%

13

DİĞER

4.288.518.794 

8,7%

14

Toplam

49.576.440.708

100%

 

  

Ülkelerle Yapılan Ticaret

2014 Yılı Gaziantep'in İhracatı

Ülkeler

ihracat miktarı (1000 $)

IRAK

2.200.024

SURIYE ARAP CUM

370.946

SUUDI ARABISTAN

349.272

BİRLEŞİK DEVLETLER

269.184

LİBYA

191.586

BİRLEŞİK KRALLIK

184.279

İRAN (İSLAM CUM.)

173.075

ALMANYA

167.574

İTALYA

164.271

BELÇİKA

137.563

MISIR

108.016

RUSYA FEDERASYONU

94.539

POLONYA

91.918

HOLLANDA

91.633

 

Gaziantep’in 2014 yılı ihracatına bakıldığında Orta Doğu pazarının hakim olduğu görülmektedir. 2014 yılında toplamda 6.641 Milyar $ ihracat yapılmış olup  bu ihracatın sadece Irak’a yapılan  2.200 Milyar Dolarlık kısmı toplam ihracatın % 33’ünü oluşturmaktadır. Diğer Orta Doğu ülkelerininde eklendiği varsayılırsa bu oran % 50’yi geçmektedir. Suriye şuanda svaş durumu halinde olmasına rağmen Gaziantep’in en fazla ihracat yaptığı ikince ülke konumundadır. Suriye’de savaşın bitmesiyle varolan ticaretin çok fazla artması ve yeniden yapılanma sürecinde Gaziantepli firmaların ciddi anlamda pay alması beklenmektedir. Avrupa’ya bakıldığında ise en fazla ticaretin Almanya, İtalya ve Belçika ile yapıldığı görülmektedir. Gaziantep’in Avrupa piyasasına hakim olması , kar marjı yüksek mal ve hizmetlerin ihracatı için bu pazara daha fazla önem vermesi gerekmektedir.  Gaziantep 2014 yılında 193  ülkeyle ticari ilişkisi olmuş olup, 119 ülkeyle yapılan ticaret 10 Milyon $ altında gerçekleşmiştir. Bu ülkeler ağırlıklı olarak Afrika ve Güney Amerika ülkerinden oluşmaktadır. Gaziantep’in ihracatını artırması için bu pazarlara yönelik ürünlerin modifiye edilmesi ve yeni pazarlama yöntemleri geliştirmesi gerekmektedir.

 

İthalat

Sıralama

Ulke adı

İthalat Dolar

 

Toplam

5.807.544.066

1

Suudi Arabistan

852.934.509

2

Rusya Federasyonu

573.017.780

3

Almanya

388.806.999

4

Çin

359.078.236

5

ABD

348.011.433

6

Hindistan

250.854.353

7

Güney Kore

237.772.773

8

İtalya

214.007.823

9

İran

192.603.150

10

Belçika

183.371.406

 

Gaziantep’in ithalatı incelendiğinde ise 2014 yılında 5.807 Milyar $ ile dış ticaret fazlası veren bir şehirdir. Ağırlıklı olarak enerji ve hammadde ithalatı yapan şehir sadece Suudi Arabistan ve Rusya’ya toplamda 1.5 milyar $’a yakın ödeme yapmıştır. Gaziantep Almanya, Belçika, İtalya ve Çin’den ağırlıklı olarak makine ekipman, techizat ve yedek parça ithal etmiştir. 2014 yılında toplamda 124 ülke ile ithalat gerçekleştirmiş olup bu ithalatın 47 ülkeyle yapılanı 1 milyon $ altındadır.  Gaziantep’in enerji  ithalatını düşürmesi için kendi enerji kaynağını bulması daha fazla yenilenebilir enerjiye yönelmesi gerekmektedir. Makine sanayinin ilerlemesi ise özellikle her yıl 1 milyar $ fazla olan makine ithalatını azaltarak dövizin ülke dışına çıkması önlenmiş olacaktır.

 INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN