DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

TechAnkara Proje Pazarı


Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılından bu yana organize edilen "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliği bu yıl 16 Ekim 2017 tarihinde, Congresium Ankara'da gerçekleşecektir. 

 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sözleşme Makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi (Ankara Girişim Projesi), 27 Haziran 2016 tarihinde sözleşmelerin imzalanmasının ardından resmi olarak başlamıştı. Yedincisi düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı etkinliği, bu yıl ayrıca Ankara Girişim Projesi kapanış toplantısı ile birlikte organize edilecektir. TechAnkara Proje Pazarı 2017 ve Ankara Girişim Projesi işbirliği ile girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesi ve bu fikirlerin bölgesel, ulusal ve uluslararası harekete dönüşmesi hedeflenmektedir.  

 

Bilindiği üzere, TechAnkara, Ankara'nın bilim, teknoloji ve inovasyon markası, Ankara'daki bilgi temelli ekosistemin ortak adıdır. TechAnkara Proje Pazarı 2017'de yenilikçi projeler sergilenecek, projeler, ulusal ve uluslararası yatırımcılar ve iş çevreleri ile bir araya gelecektir. Etkinlik sayesinde projeler için kaynak ve pazar bulma, ticarileşme ve işbirliği fırsatları ortaya çıkacaktır. Ayrıca ikili görüşmelere yer tahsis edilecek ve ağ oluşturma ortamı sağlanacaktır.

 

Ankara'nın teknolojik imajını güçlendirerek teknoloji ve inovasyon alanındaki aktörler arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerin işlerlik kazanmasını hedefleyen TechAnkara Proje Pazarı 2017 ve Ankara Girişim Projesi  kapanış toplantısına, yurt içi ve yurt dışından kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji firmaları,  araştırma­geliştirme merkezlerinden temsilciler başta olmak üzere girişimcilik ekosisteminin paydaş ve ana aktörlerinin ziyareti beklenmektedir. Böylece bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren paydaşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun arttırılmasına yönelik iletişim kanallarının oluşturulması hedeflenmektedir. Etkinlik ayrıca Ankara'yı ulusal ve uluslararası bir teknoloji merkezi haline getirmeyi hedefleyerek, girişimci ve araştırmacıların finansmana daha kolay erişmeleri, yeni iş olanaklarına kavuşmaları, kamu­ üniversite­sanayi işbirliği alanında daha etkin sonuç elde etmeleri ve bölgeye çekilecek yeni yatırımlar sayesinde ileri teknoloji alanlarında iş yapabilme fırsatları, B2B görüşmeleri ve işbirliği ağları (networking) ortamının sağlanması ile de önemli katkılar sunacaktır. Etkinlik kapsamında projeler yarışacak ve başarılı projeler, birebir mentörlük, yurtdışı pazarlara giriş, yurt dışı eğitim ve pazarlama gibi teknoloji ticarileştirme odaklı faaliyetleri içeren TechAnkara Hızlandırıcı Programı'na katılma hakkı, ticarileştirme desteği ve Ankara'da yer alan teknokentlerden ücretsiz ofis ödülleri kazanacaktır. 

 

Projesini sergilemek isteyen girişimcilerin veya projeleri yakından incelemek isteyen ziyaretçilerin www.ankaraprojepazari.com internet adresi üzerinden girişimci veya ziyaretçi başvurusu yapması gerekmektedir. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi ve tüm duyurular da yine bahsi geçen internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.   
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN