BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

Tarım ve Hayvancılık

TARIM

 

Adıyaman’ın rakımı merkez ilçede 669 metre olup yüzölçümü 761.400 hektardır. Bunun 240.740 hektarını tarım arazileri oluşturmaktadır. Tarım alanlarının % 83,8’lik bölümü olan 201.729 hektar alanda kuru tarım, % 16,2 lük bölümü olan 39.011 hektar alanda sulu tarım yapılmaktadır.

 2014   YILI İTİBARİ İLE EKİLİ TARIM ARAZİLERİ

 

SIRA NO

ÜRÜN ADI

ADIYAMAN
TÜRKİYE GENELİ

Alan(da) Yetiştirme Alanı Türkiye Sıralaması Üretim(ton) Üretim Miktarı Türkiye Sıralaması Alan(da) Üretim(ton) Üretim Yapan İl Sayısı
1 Buğday 872.511 33 238.572 26 79.192.084 19.000.000 79
2 Arpa 607.212 14 211.962 6 27.872.973 6.300.000 79
3 Pamuk 73.608 9 35.242 10 4.681.429 4.668.388 22
4 Üzüm 106.583 11 73.843 12 4.670.929 4.175.356 73
5 Nohut 113.745 13 18.702 9 3.885.175 3.881.693 72
6 Mercimek 64.795 6 13.539 5 2.324.461 2.263.357 26
7 Nar 11.842 11 4.425 14 304.548 397.335 59
8 Antepfıstığı 248.538 3 9.704 4 2.823.338 80.000 41
9 Zeytin 19.274 22 1.214 24 8.260.915 1.768.000 41
10 Badem 17.249 4 1.237 18 270.203 73.230 64

 

Tablo incelendiğinde, buğday, arpa, pamuk ve nohut ürünlerinde ekilebilir alan sıralamasına göre elde edilen ürün miktarı sıralamasının daha yüksek olduğu, fakat antepfıstığı, nar, badem, üzüm, zeytin gibi ürünlerde de ürün verimlerinin diğer illere oranla daha düşük olduğu görülmektedir.

Adıyaman sahip olduğu su kaynakları ve verimli arazileri sayesinde tarım kenti olabilecek potansiyele sahip olmasına karşın günümüzde yeterli düzeyde sulu tarım yapılamadığı için Türkiye sıralamasında da yeterli seviyede değildir.

Ancak, son yıllarda sulama projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirilmeye başlanmıştır. Sulama projelerinin hayata geçirilmesiyle birlikte ekili ürünlerdeki verimin artması ve dolayısıyla da Adıyaman’ın ülke geneli sıralamasındaki yerinin daha yukarılara çıkması beklenmektedir.

 HAYVANCILIK

Hayvancılık, uzun yıllar kırsal kesimde yaşayan nüfusun tarımdan sonra en çok uğraştığı alan olmuştur. Sanayileşmenin Adıyaman’da hızlanması sonucu kentler kalabalıklaşırken kırsal nüfus giderek azalmıştır. Bunun doğal sonucu olarak Adıyaman ilindeki hayvan sayılarında düşüş yaşanmıştır. Doğal mera ve otlak alanların giderek azalması ve doğal yemler yerine sanayi üretimi yemlerin kullanılmasıyla birlikte hayvan besleme maliyetleri yükselmiştir.

Yaşanan sosyal dönüşümün ardından, Adıyaman’da büyükbaş hayvan sayıları son 5 yılda artış eğilimi göstermiş olup, devlet destekleri sonucu toplam hayvan sayısında 2013 yılında %29’luk ciddi bir artış yaşanmıştır.

 

İLÇE   ADI

BÜYÜK   BAŞ

KÜÇÜK   BAŞ

SIĞIR(Yerli)

SIĞIR(Kültür)

Sığır(Melez)

TOPLAM

KOYUN

KEÇİ

TOPLAM

Merkez

2.414

10.140

4.880

17.534

36.100

26.100

62.200

Besni

1.336

1.861

3.967

7.164

33.050

37.140

70.190

Çelikhan

470

1.250

1.250

2.970

2.650

3.820

6470

Gerger

4.650

2.200

3.540

10.390

6.265

18.230

24.495

Gölbaşı

324

6.676

4.936

11.936

12.482

27.621

40.103

Kahta

2.115

12.006

7.460

21.581

36.128

32.907

69.035

Samsat

10

974

189

1.173

4.104

965

5.069

Sincik

3.037

838

1.895

5.770

8.248

13.326

21.574

Tut

73

970

1.399

2.442

4.015

 2.432

6.447

TOPLAM

14.429

35.945

29.516

79.890

139.027

162.541

301.568

 ARICILIK

 

Geleneksel hayvancılığın dışında kalan ancak insan sağlığı açısından çok kritik bir öneme sahip arıcılık da son yıllarda gelişme kaydetmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak, gerek kovan sayısı gerekse de üretim miktarı açısından sürekli artış yaşamıştır. Adıyaman’ın özellikle yüksek rakımlı Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçeleri sınırlarındaki coğrafyada yetişen geven otu, arıcılar tarafından üretilen balı diğer ballardan ayıran en önemli özelliktir. Bu kapsamda Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından marka tescili ve üretimi yapılan “Altın Geven Balı” iç piyasada satışa sunulmuştur. İlerleyen dönemlerde hem organik sertifika temin edilmesi, hem de kovan sayısının ve bal üretiminin artırılması hedeflenmektedir.

Yıllar Kovan Sayıları
2007 37.429
2008 39.065
2009 42.232
2010 44.316
2011 49.876
2012 46.817
2013 53.716
2014 56.391

 

 SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

Adıyaman’da ilk su ürünleri yetiştiriciliği tesisi 1999 yılında, Gölbaşı ilçesi Harmanlı Beldesi’nde kurulmuştur. Adıyaman genelindeki su ürünleri yetiştiriciliği ise 2009 yılından sonra hızlı bir artış göstermiştir. 2015 yılı itibarı ile faaliyet gösteren toplam 21 adet tesisin yıllık üretim kapasitesi 5281 tondur. Ayrıca kuluçkahanesi olan 2 tesiste yıllık toplam 2.105.000 adet yavru balık üretimi yapılmaktadır. 2014 yılı itibariyle ortalama yıllık alabalık üretimi 950 tondur.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN