BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu

Tarım ve Hayvancılık

Kilis ili ekonomisi büyük ölçüde tarıma ve hayvancılığa dayanmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre, ilin toplam arazi büyüklüğü 1.520.100 dekar; tarım arazileri toplamının ise 1.029.448 dekar olduğu görülmektedir. Bu tarım arazilerinin, %53’ünü (548.400 dekar) meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı, %38’ini (391.601 dekar) ekili alanlar, %5’ünü (48.534 dekar) sebze bahçeleri alanları ve %4’ünü (40.913 dekar) nadas alanları oluşturmaktadır. Bu tarım alanlarında tahıllar ve diğer bitkisel ürünler, sebze, meyve ve içecek ürün üretimi yapılmaktadır. Kilis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2019 yılı verilerine göre ilde toplam olarak 7.889 kayıtlı çiftçi bulunmaktadır.

Şekil 1: Kilis İli Tarım Arazileri Dağılımı

Kaynak: TÜİK

İlde yetiştirilen önemli tarım ürünleri arasında zeytin, üzüm, biber, antepfıstığı ve silajlık mısır önemli bir yer kaplamaktadır. Ekili alanlar bakımından bakıldığında, ilde en fazla alanı zeytin, buğday ve üzüm ürünlerine ait tarım alanları kaplamaktadır. Üretim miktarı olarak ise en fazla üretim silajlık mısır, biber ve üzüm ürünlerinde görülmekte olup üretim miktarı iklimsel özelliklere bağlı olarak yıldan yıla farklılıklar göstermektedir.

Tablo 1: Kilis’te Yetiştiriciliği Yapılan Önemli Tarım Ürünleri

 

Kilis

Türkiye

Ürün Adı

Ekilen Alan (Dekar)

Üretim miktarı (Ton)

Ekilen Alan (Dekar)

Üretim miktarı (Ton)

Zeytin

266.736

50.500

6.544.561

1.073.472

Buğday

82.037

21.377

12.021.006

3.500.000

Üzüm

158.254

46.783

3.113.685

2.428.594

Arpa

85.802

16.696

24.782.763

6.600.000

Antepfıstığı

64.829

4.304

3.545.003

240.000

Biber

24.900

62.250

346.248

1.128.060

Kırmızı Mercimek

37.256

3.753

2.430.652

310.000

Mısır (slaj)

25.334

106.660

4.610.436

23.197.536

Kaynak: TÜİK, 2019

İlin hayvan varlığına bakılacak olursa 2018 yılı itibarıyla toplam 9.692 adet sığır, 116.660 adet koyun, 93.349 adet keçi ve 249.700 adet tavuk bulunmaktadır. İlde 2014 yılında 30 adet olan arıcılık faaliyetinde bulunan işletme sayısının önemli bir oranda arttığı ve 2018 yılı sonu itibarıyla ilde 122 adet arıcılık işletmesi bulunduğu gözlemlenmiştir.

Tablo 2: Kilis İli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Varlığı

Hayvan Türü

2015

2016

2017

2018

Sığır

10.287

10.561

8.871

9.692

Koyun

200.730

176.170

114.347

116.660

Keçi

121.366

119.496

82.767

93.349

Kaynak: TÜİK, 2019

Şekil 1: Kilis İli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Varlığı

Kaynak: TÜİK, 2019

Tablo 3:Kilis’te Tarımsal Yatırım İçin Uygun Sektörler ve Alanlar

SEKTÖR ADI

AÇIKLAMA

Zeytinyağı Ürünleri İşleme ve Paketleme

Kilis bölge zeytin üretiminde ilk sırada yer almaktadır ve organik zeytin üretimi yapılmaktadır. İl, Zeytinyağı yanında sabun üretimi gibi talebi fazla fakat üretimi az olan ürünlerin üretimi için uygundur.

Meyve Suyu Üretimi ve Paketleme

İlde zeytinyağı üretimi yanı sıra bağcılık da ön sıralardadır. Ancak ilde bu potansiyeli değerlendirecek işletmelerin olmayışı yapılacak olan yatırımların verimliliğini yükseltmektedir.

Organik Tarım ve İyi Tarım

Kilis organik zeytin, antepfıstığı, süt ve yumurta üretiminin artış gösterdiği bir il konumundadır. Ayrıca bu ürünlere yönelik üretim ve tüketim bilinci giderek artmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı ve Tarım

Kilis’te özellikle güneş enerjisi kullanılarak sulama yapılması veya seraların ısıtılması iklimin de etkisi ile mümkün olmaktadır.

Büyükbaş ve Küçükbaş Süt/Besi Hayvancılığı

İlde özellikle büyükbaş ve küçükbaş besi hayvancılığı yatırımı konusunda yoğun talep olmaktadır. Süt ve damızlık hayvancılık yatırımlarıda ilerleme kaydetmektedir.

Modern Seracılık

İlin fenolojisi ve iklim yapısı, çiftçi istekleri, modern seracılık yatırımları için potansiyel oluşturmaktadır.

Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kilis İli Yatırım Rehberi, 2019

 

 

 

 

 

 INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN