Tarım

Gaziantep, Akdeniz ve karasal iklimin geçiş noktasındadır. İlin güney bölgeleri Akdeniz ikliminin etkisindedir. Genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. İl en fazla yağısı kış ve ilkbahar aylarında alır. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında hava oldukça sıcak; Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ise soğuktur. Ölçülen en yüksek sıcaklık 440C, en düşük sıcaklık ise -17,50 C’dir.

Gaziantep topraklarının büyük bir bölümü tarıma elverişli arazilerden oluşmaktadır. %63’ünü ekilebilir ve dikilebilir, %22’sini orman ve fundalık, %14’ünü çayır ve mera arazileri oluşturmaktadır.

Tablo 1: Gaziantep Tarım Alanları

Yıl

Toplam İşlenen Tarım Alanı (Hektar)

Toplam Uzun Ömürlü Bitkilerin Alanı (Hektar)

Zeytin Ağaçlarının Kapladığı Alanı (Hektar)

2018

           135.313   

           210.601   

           43.554   

Kaynak: TÜİK

2018 TÜK verilerine göre Gaziantep’te canlı hayvan varlığı Tablo 2’de gösterilmiştir. Yine aynı dönemde Gaziantep hayvansal üretimini gösteren veriler Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 2: Gaziantep Canlı Hayvan Sayıları

Tosun: 1-2 Yaş (Baş)

Düve: 2 Yaş (Baş)

Manda (Baş)

Yaş ve Üzeri (Baş)

Boğa ve Öküz: 2 Yaş Ve Üzeri (Baş)

Keçi (Baş)

Koyun (Baş)

Kümes Hayvanı (Baş)

95.231

38.416

217

83.409

9.164

245.473

380.476

4.387.380

Kaynak: TÜİK, 2018

Tablo 3: Hayvansal Ürünler

Manda Sütü (Ton)

İnek Sütü (Ton)

Koyun Sütü (Ton)

Keçi Sütü (Ton)

Bal (Ton)

112

234.724

13.381

13.355

171

Kaynak: TÜİK, 2018                                          

Gaziantep birincil tarım ürün dış ticareti Tablo 4’te sunulmuştur. Buna göre, Gaziantep birincil tarım ürünlerini daha çok ham madde olarak ithal edip işledikten sonra bu ürünleri imalat sınıfı altında katma değerli olarak ihraç etmektedir.

Tablo 4: Gaziantep Tarımsal Dış Ticareti (1.000 ABD Doları)

Yıl

Toplam İhracat

Toplam İthalat

Tarım ve Ormancılık İthalatı

Tarım ve Ormancılık İhracat

İthalat Balıkçılık

İhracat Balıkçılık

2018

6.872.020

4.881.807

718.396

224.042

-

160

Kaynak: TÜİK

 

INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN