BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

Tarım

Tarım sektörü, oluşturduğu istihdam, ticaret ve diğer sektörlere sağladığı girdiler bakımından TRC1 Bölgesi’nde anahtar sektör durumundadır

 

TRC1 Bölgesi tarım sektöründeki istihdam oranı, Türkiye ile benzerlik göstermektedir. Bu bölgede çalışan her 4 kişiden birisinin tarım sektöründe çalıştığı görülmektedir. Bölgedeki sanayi tesislerinin büyük çoğunluğunun tarıma dayalı sanayi olduğu düşünüldüğünde bölge insanın yaklaşık yarısı tarım ve tarıma dayalı sanayiden geçimini sağlamaktadır

 

Türkiye’nin toplam dış ticaretinde tarımsal ürünler önemli bir yer tutmaktadır. Yukarıdaki Şekil 5–22’de gösterilen ihracat ve ithalat değerleri gıda maddeleri ve tarımsal hammadde toplamı olup 2009 yılı sonunda 102 milyar dolarlık toplam ihracatımızın %10’unu oluşturmaktadır. Ekonomik krizin en olumsuz yansımalarının görüldüğü 2008 yılı hariç ihracatımızın ithalatı karşılama oranları %100’ün üzerindedir.

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 2009 yılı verilerine göre, TRC1 Bölgesi tarımsal ürünlerin ihracat değeri 952 milyon $’dır. Bu değer bitkisel ürünler, hayvansal ürünler ve orman ürünleri toplamı olup Türkiye tarım sektörü ihracatındaki payı %8,5’tur. Bu değerin %99,2’sini (945 milyon $) Gaziantep tek başına gerçekleştirmektedir. Geriye kalan 5 milyon Dolar ise Adıyaman ve Kilis illerine aittir. Tarıma dayalı işlenmiş ürünlerin (tekstil ve hammaddeleri, deri ve deri mamulleri, halı) ihracatı da önemli bir değer arz etmektedir. Tarımsal ürünler ve tarıma dayalı işlenmiş ürünler ile beraber bölgenin toplam tarımsal ihracat değeri yaklaşık 2.322 milyon $’dır

 

Tablo 1 TRC1 Bölgesinde Tarımsal Ürünlerin İhracatı (2009)

 

İller/Bölge Kodu

Bitkisel Ürünler

Hayvansal Ürünler

Ağaç ve Orman Ürünleri

Tarıma Dayalı İşlenmiş   Ürünler

Toplam

Adıyaman

2.052.700

0,00

806.722

1.231.214

4.090.636

Gaziantep

803.554.735

19.100.775

122.656.731

1.367.235.146

2.312.547.389

Kilis

841.264,89

0,00

3.040.972

1.664.940

5.547.177

TRC1

806.448.700

19.100.775

126.504.426

1.370.131.301

2.322.185.203

Kaynak: TİM, 2009

 

Tablo 2 Tarımsal Arazilerin Kullanım Amacına Göre Dağılımı

 

Arazi Cinsi

Miktar (Ha)

il Arazisine Oranı (%)

İIin Yüzölcu

622.295

100

Tanm Arazisi

382.077

62

Çayır-Mera

47.142

7

Orman Arazisi

92.419

15

Tanm Dısj Arazi

100.657

16

Kaynak: TRC1 Bölge Planı

 

Tablo 3 Gaziantep'te Tarımsal Üretim

 

Ürün

Ekilen Alan (Ha)

Verim (Kg/Ha)

Üretim (Ton)

Buğday

109.000

5.000

547.500

Antepfıstıgi

99.500

759

75.520

Zeytin

49.500

2.570

127.215

Pamuk

13.100

4.500

58.950

Arpa

47.000

3.000

141.000

Üzüm

22.000

5.000

110.000

Kırmızı Mercimek

10.500

1.500

15.750

Mısır

7.000

11.000

77.000

Kırmızı Biber (Kuru)

4.000

3.560

14.240

Nohut

13.500

1.500

20.250

Kaynak Rakamlarla Gaziantep 2012

 

 

Tablo 4 Önemli Gıda Üretim Tesisleri

 

Üretim Konusu

Sayısı

Un Fabrikalan

39

Makarna Ve Bisküvi Fabrikalan

10

Mercimek Fabrikalan

25

Bulgur Fabrikalan

42

Bitkisel Yağ Fabrikalan

45

§ekerli Mamuller

72

Turşu Ve Saa

13

Alkolsüz İçecekler

20

Baharat

42

Kaynak Rakamlarla Gaziantep 2012

 

Gaziantep’in mevcut hayvan sayısına ilçe bazından  bakıldığında Oğuzeli’nin 8095 büyükbaş hayvanla ilk sırada geldiği görülmektedir.  Nizip Gaziantep’in merkez ilçeler dışında en fazla  nüfusa sahip ilçesi olmasına rağmen toplamda 1170 başla  en az hayvan varlığına sahiptir. Merkez ilçeler olan Şehitkamil ve Şahinbey hayvan nüfusu bakımından Oğuzeli’nden sonra en fazla büyükbaş hayvan nüfusuna  sahip olan ilçelerdir.

 

Tablo 5 Gaziantep İl ve İlçe Hayvan Mevcudu

 

İLÇELER

TOSUN

İNEK

ERKEK DANA

ERKEK BUZAĞI

DÜVE

DİŞİ DANA

DİŞİ BUZAĞI

BOĞA

TOPLAM

ARABAN

244

1.107

176

36

275

193

50

101

2.182

İSLAHİYE

291

1.468

314

135

461

312

136

186

3.303

NİZİP

152

513

94

80

109

93

68

61

1.170

NURDAĞI

67

1.028

140

205

104

172

320

31

2.067

OĞUZELİ

1.725

3.405

527

438

1.023

111

117

749

8.095

ŞAHİNBEY

634

2.073

343

253

1.061

326

669

530

5.889

ŞEHİTKAMİL

1.163

1.524

231

70

916

252

101

43

4.300

YAVUZELİ

161

805

220

64

200

232

255

94

2.031

GAZİANTEP Toplam

4.437

11.923

2.045

1.281

4.149

1.691

1.716

1.795

29.037INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN