DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

TÜSEV Bağışçılar Vakfı Modeli Destek Programı


 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 2006 yılından bu yana yürüttüğü Sosyal Yatırım Programı ile toplumsal gelişime ivme kazandırmak için bireysel ve kurumsal kaynakların en etkili şekillerde kullanılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütüyor, yenilikçi yöntemleri tanıtıyor, kamu, özel ve gönüllü sektör temsilcilerini bağışçılığı kolaylaştıracak etkili mekanizmaları keşfetmeleri için biraraya getiriyor.                                

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 2006 yılından bu yana yürüttüğü Sosyal Yatırım Programı ile toplumsal gelişime ivme kazandırmak için bireysel ve kurumsal kaynakların en etkili şekillerde kullanılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütüyor, yenilikçi yöntemleri tanıtıyor, kamu, özel ve gönüllü sektör temsilcilerini bağışçılığı kolaylaştıracak etkili mekanizmaları keşfetmeleri için biraraya getiriyor.

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), bu kapsamda 2006-2008 yıllarında Bolulu 32 iş insanın biraraya gelerek, bir milyon liradan fazla anavarlık oluşturarak başlattıkları Bolu Bağışçılar Vakfı’nın kuruluş sürecinde kurucu ekibe iletişim, kaynak geliştirme, yönetişim, yasal ve mali süreçler vb hakkında danışmanlık hizmeti sunmuştur. Şimdi de Bolu’da 4 yıl gibi kısa bir sürede kamusal yaşama önemli katkıda bulunan, sektörler ve kurumlararası işbirliği kültürünü geliştiren, gençlerin girişimlerinin hayata geçmesini sağlayan bağışçılar vakfı modelini diğer bölgelerde tanıtmak ve yaygınlaştırmak için bir destek programı başlatmıştır.

Günümüzde bağışçılar vakfı, bir kentteki yurttaşların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla birçok bağışçıdan bağış toplayan, bunları bir havuzda birleştiren ve daha sonra kenti ilgilendiren sorunları çözmek ya da fırsatların üzerine giderek yeni açılımlar kazandıracak projeleri fonlandıran bir kuruluş türü olarak tanımlanmaktadır. Bu vakıf modelinin ayrıca aktif ve potansiyel bağışçıları kentin ihtiyaçları hakkında bilgilendirme ve onların bağışları ile en etkili sonuçlar yaratabilmeleri için yönlendirme gibi bir işlevi de bulunmaktadır. Son olarak kentin yerel kalkınma hedeflerini destekleyecek şekilde ele alınan konularla ilgili tüm paydaşları masanın etrafında toplayarak katalizörlük ve liderlik rolü de oynadığı bilinmektedir. Bağışçılar vakfıyla ilgili daha fazla bilgiye bu adresten ulaşabilirsiniz: http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=778&;c=77.

İlgili paydaşları bulundukları bölgede bağışçılar vakfı modelinin uygulanabilirliğini araştırma, paydaşları bilgilendirme ve mobilize etme; nihayet modeli hayata geçirme aşamalarında TÜSEV’den teknik destek almak için linkte verilen formla programa başvuruda bulunabilirsiniz.

TÜSEV, programa başvurusu kabul edilen yerel gruplara fizibilite çalışması yürütme, paydaşları bilgilendirme, yerel kalkınma için ele alınacak fırsat ve öncelikli sorunları analiz etme, stratejik planlama, anavarlık oluşumu için fon geliştirme, var olan bağışçı vakıflarına çalışma ziyareti gerçekleştirme, vakıf kuruluşu için idari ve hukuksal gereklilikleri yerine getirme alanlarında destek sunuyor.

TÜSEV tarafından hazırlanan, Programın detaylarını anlatan video için http://www.youtube.com/watch?v=TpXdQz3Ffxg adresini ziyaret edebilirsiniz.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN