DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

TÜBİTAKtan Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı


 

TÜBİTAK, üniversitelerin bilim, teknoloji ve yenilik sistemindeki etkinliğinin artması ve katma değer oluşturacak bilgi üretimi amacıyla Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı başlattı.                                

TÜBİTAK, üniversitelerin bilim, teknoloji ve yenilik sistemindeki etkinliğinin artması ve katma değer oluşturacak bilgi üretimi amacıyla Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı başlattı.

TÜBİTAK’ın desteğiyle üniversiteler bünyesindeki mevcut Teknoloji Transfer Ofisleri’nin güçlendirilmesi, halen Teknoloji Transfer Ofisleri bulunmayan üniversitelerin ise bu ofisleri kurmaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Program ile üniversite sanayi işbirliği ile rekabetçi yeni ürünlerin ortaya çıkarılması, üniversite kaynaklı buluşların patentlenerek kullanıma sunulması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası hibe fonlarından daha fazla yararlanmasına yönelik proje ofislerinin oluşumu ve girişimciliğin teşviki hedefleniyor.

TTO’lara 10 Yıl Boyunca Hibe Desteği Verilecek

1513 Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı’na; üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler, teknopark yönetici şirketleri ve teknopark yönetici şirketinin ortak olduğu şirketler başvurabiliyor. Program kapsamında TTO’lar, 10 yıl süre ile hibe desteği alabilecek. Destek oranları ilk 5 yıl için yüzde 80, ikinci 5 yıl için ise yüzde 60 olacak. TTO’ların ön ödeme de alabileceği destekler kapsamında üst sınır 2012 yılı için yıllık 1 milyon TL olarak belirlendi.

Başvurular, açılacak olan çağrı dönemlerinde proje şeklinde alınacak ve çağrı duyuruları www.tubitak.gov.tr/1513 adresinden duyurulacak. İlk çağrı dönemi 2 Kasım 2012’de başlıyor. Çağrıya ilişkin başvurular 31 Aralık tarihine kadar yapılabilecek.  Destek kapsamında; personel giderleri, ulaşım, harcırah ve konaklama giderleri, alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri, hizmet alımı (yurt içi yurt dışı danışmanlık ve eğitim dahil), toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri, yeminli mali müşavirlik ücretleri ve genel giderler karşılanacak.

Teknoloji Transfer Ofisleri Neden Önemli?

Sanayimiz yüksek teknolojiye sahip ürünler geliştirebilmek için ileri seviyede bilgiye ihtiyaç duyarken, üniversitelerimiz bünyesinde hemen her alanda bilimsel ve derinleşmiş bilgi üretiliyor. Teknoloji yarışının teorik ve uygulanabilir bilgiye dayandığı günümüzde, bu iki yapı arasındaki iletişim ağının güçlendirilmesi özellikle önem kazanıyor.

Üniversite-sanayi arasında aktif rol üstlenerek koordinasyon ve iletişimi sağlayacak Teknoloji Transfer Ofisleri, akademik çalışmaların kullanıma yönelik ürün ve hizmetlere dönüşmesinde ve patentlenmesinde önemli rol oynuyor. Bu ofisler ayrıca üniversitelerin; TÜBİTAK, Avrupa Birliği gibi birçok kuruluşların akademik desteklerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi için proje ofisi gibi çalışarak proje başvuruları ve takibi ile proje ortaklıkları kurulması konusunda da faaliyet gösteriyorlar.

Yine gelişmiş üniversite-sanayi işbirlikleri, öğrenci ve akademisyenlerin girişimci fikirlerinin yeşermesi, akademik alanda edindikleri bilginin sanayide uygulamalarını görebilmeleri açısından da kritik. TTO’ların ayrıca iş fikri olan ancak pazarlama, hukuk ve idari işlemler gibi çeşitli konuların baskısı altında kalan girişimci akademisyen ve öğrencilerin desteklenmesinde de katkıları olacak. TÜBİTAK’ın 1513 kodlu yeni desteğiyle, TTO’ların etkinliğinin artırılmasıyla üniversitelerin bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemindeki rolünün geliştirilmesi amaçlanıyor.

Çağrı Kodu Çağrı Başlığı Başvuru Yapabilecek Kurum/Kuruluşlar  a) Endekste yer alan Yükseköğretim kurumları, b) Endekste yer alan Yükseköğretim kurumlarının ortak olduğu ve TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş şirket, c) Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi, d) TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin ortak olduğu şirket

Son başvuru tarihi: 31.12.2012

TTO Destek Programı il ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN