DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

TKYB YENİ İSTİHDAMI DESTEK HİBE VE UCUZ FON PROGRAMI ANKETİ


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB), Türkiye'de mülteci nüfusunun yüksek olduğu illerde özel sektör için sunduğu hibe ve düşük faizli kredilere yönelik stratejilerini belirlemek amacıyla bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışma kapsamında, yüksek istihdam potansiyeli olan ve büyüyen sektörlerde faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde mülteci ve Türk vatandaşlarının kayıtlı istihdama erişimini desteklemek amacıyla; İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Kilis, Konya, Mardin, Ankara, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Batman, Manisa, Denizli, Tekirdağ ve Sakarya illerinde uygulanmaktadır.Söz konusu anketten elde edilen verilerin, TKYB tarafından 2019 yılı son çeyreğinde aktif hale getirilmek istenen HİBE (Yatırım yapmak / işini geliştirmek isteyenlere verilecek ödenektir, geri ödemesi yoktur) ve UCUZ FON (piyasa koşullarında sağlanabilecek krediden daha düşük faiz oranlı kredi) için önemli bir öngörü sağlaması hedeflenmektedir.Söz konusu ankete https://anket.kalkinma.com.tr/tr/tobb-presurvey-1/ link adresi üzerinden ulaşılabildiği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

 
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN