DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel İlanı


T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, KahramanmaraĢ, Osmaniye illerinden oluĢan TR63 bölgesinde faaliyet göstermekte olup Ajans merkezi Hatay ilidir. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Ajansımızda çalıĢmak isteyen, dinamik, analitik düĢünebilen, takım çalıĢmasına yatkın, kendine güvenen, iletiĢime açık, pozitif düĢünen, üretken, değiĢen çalıĢma koĢullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman, 1 (bir) Destek Personel alımı yapılacaktır.

 

Personel alım sınavından başarılı olanlar DOĞAKA’nın faaliyetlerini yürüttüğü illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir.

 

Detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.dogaka.gov.tr/Duyuru-detay.asp?M=2&Medya=guncel-duyurular&D=2754&Duyuru=personel-alim-ilani

 
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN