DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Giriş Sınavı İlanı


 

T.C.

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 İç Denetçi ve 2 Uzman alımı yapılacaktır..

Başvuru koşulları adaylarda aranan şartlar, tercih unsurları, başvuru için gerekli belgeler ve yarışma sınavına ilişkin detaylı bilgiler www.bakka.gov.tr, www.bartin.gov.tr, www.karabuk.gov.tr, www.zonguldak.gov.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Son Başvuru Tarihi ve Saati

:

24 Aralık 2012 Pazartesi – 17:30 (Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Başvuru Yeri

:

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Hizmet Binası, İncivez Mah. Milli Egemenlik Cad. No:130 Demirpark AVM. Kat:4 67100 ZONGULDAK

Tel / Faks

:

(372) 257 74 70 / (372) 257 74 72

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Zonguldak İli olup, Ajans’ın faaliyet alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN