Sanayi

Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı olan Kilis'te gıda ve tarıma dayalı sanayi, tekstil ile genel imalat sanayisine yönelik yatırımlarda sanayileşme eğilimi görünmektedir. İlin en önemli yerel ürünleri olan zeytin, zeytinyağı ve üzüm gibi ürünlere dayalı ve yine bu ürünlere yönelik sanayileşme faaliyetlerinde gözle görülür bir artış olduğunu belirtmek gerekmektedir.

Bölgenin diğer illeri ile karşılaştırıldığında sanayileşmenin arzu edilen seviyede olmadığı gözlemlenen Kilis'te 'Yeni Teşvik Sistemi' ile birlikte gerek Organize Sanayi Bölgesi’nde gerekse il genelinde yeni yatırımların gerçekleştiği görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda yatırımlar açısından ilin bir cazibe merkezi haline gelmesi beklenmektedir.

Kilis Sanayinde Önde Gelen Sektörler

 Zeytinyağı Sektörü

Kilis ili zeytin ağacı yetiştiriciliği için gerekli olan iklim ve coğrafya koşullara sahiptir. Bu sebeple, zeytinyağı üretimi Kilis'in geleneksel sektörlerinin başında gelmektedir. Kilis'in sahip olduğu verimli arazilerinde yetişen yoğun aromalı zeytin, ilde bulunan yağ fabrikalarında işlenmekte ve çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. İlin bu sektördeki potansiyeli göz önüne alındığında zeytinyağı sektörünün ilin ekonomik kalkınmasında kritik rol oynaması öngörülmektedir.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

Kilis Organize Sanayi Bölgesi 90 hektar büyüklüğünde olup 2000 yılında tamamlanmıştır. 2018 yılında 2.Etap genişleme alanı için kamulaştırma ve parselasyon işlemleri tamamlanarak toplam 213,5 hektara ulaşmıştır. 2.Etap ile birlikte Kilis Organize Sanayi Bölgesinde toplam 90 adet sanayi parseli bulunmaktadır. Bu parsellerde 31 firma aktif halde faaliyet göstermektedir. Bunun yanısıra, 3 adet inşaat halinde, 2 adedi de proje aşamasında olan toplam 36 adet yatırımcı firma bulunmaktadır. Söz konusu sanayi bölgesinde aylık 2.750.000 kwh elektrik, 2.500 ton su, 43.000 m3/ay doğalgaz tüketilmekte ve yaklaşık 1.300 kişi istihdam edilmektedir.

Kilis OSB’de yer alan fabrikalarda; iplik ve kumaş, triko, giyim eşyası, çikolata ve şekerleme, baharat, ayçiçek yağı, meyan çayı, plastik kova ve ambalaj ürünleri, plastik poşet, pvs atık su borusu, izolasyon ürünleri, kağıt havlu ve peçete, kağıt, prefabrik ev, taş yünü ve taş yünü asma tavan panel ve mutfak mobilyaları imalatı yapılmaktadır.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan firmaların sektörel dağılımını gösteren aşağıdaki grafiğe bakıldığında gıda sanayinin %25'lik pay ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Gıda sektörünü, %22'lik pay ile tekstil sanayi takip etmektedir. Plastik sanayi, faaliyet gösteren firmalar arasında %11'lik pay ile 3. sırada yer almaktadır. Dekorasyon ve temizlik, kimya sanayii sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, Kilis OSB'nin ayrı ayrı %6'lık kısmını oluşturmaktadır. Kilis Organize Sanayi Bölgesi dışında faaliyet gösteren imalat tesislerinde; pekmez, zeytinyağı, bulgur, döğme, biber, tahin-helva, sabun, yorgan ve hazır yemek üretilmektedir.

 

 

 

 

 

Şekil 1: Kilis Organize Sanayi Bölgesi Firma Sektörel Dağılımı

Kaynak: Kilis Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 2019

Küçük Sanayi Siteleri (KSS)

Kilis'te 1 adet Küçük Sanayi Sitesi mevcuttur. Bu KSS’de dolu bulunan 288 işyerinde yaklaşık olarak 900 kişi istihdam edilmektedir.

 INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN