BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

Sanayi

Adıyaman’da sanayi yatırımları 1960’lı yıllarda kamu tarafından hayata geçirilen Sümer Bez Fabrikası ile başlamıştır. Kâhta ilçesi merkez olmak üzere 1960’lı yıllarda açılan petrol kuyularında halen ülke petrol üretiminin büyük bir kısmını karşılayan ham petrol üretimi yapılmaktadır. Potansiyelin yüksek olmasından dolayı ildeki tek bölge müdürlüğü olan kurum Türkiye Petrolleri A.Ş.’dir.

 

1970’li yıllarda ise kamu yatırımı olarak çimento, yem ve süt fabrikaları kurulmuş olup bugün sadece çimento fabrikası faal olarak üretim yapmakta ve özel şirket tarafından işletilmektedir.

 

İldeki en gelişmiş sektör geçmiş yıllardaki kamu yatırımından gelen birikimiyle tekstil sektörü olmuştur. Sanayileşme süreciyle beraber kırsal kesimde tarım ve hayvancılıkla uğraşan ancak sosyal güvencesi olmayan çalışma çağındaki nüfus kente göç etmeye başlamıştır. Atatürk barajı gibi devasa bir projenin hayata geçirilmesi sürecinde de başta Samsat ilçesi olmak üzere barajın suları altında arazileri kalan kırsal nüfusun büyük çoğunluğu şehir merkezine taşınmıştır. İstihdam arzının yüksek olduğu o yıllarda şehir merkezi nüfusunun artmasıyla istihdama talep te artmıştır. Kamu teşviklerinin istihdamı destekleyen politikaları sayesinde de tekstil sektörü en parlak dönemlerini yaşamıştır. Ancak, firmaların sipariş odaklı üretimi benimsemeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerine imkân tanıyan markalaşma, ürün tasarlama, kurumsal kapasite geliştirme ve işbirliği ağlarına dâhil olamamaları sektörde rekabet şartlarını zorlaştırmış ve geriye gidişin temel sebepleri olmuştur.

 

2015 itibariyle Adıyaman genelinde sanayi sicil belgesi alan firma sayısı 288 olup bunların sektörlere göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:

  • % 29 Tekstil ürünleri imalatı,
  • % 22 Seramik, Kil, madencilik ve taşocakçılığı;
  • % 21 Gıda ürünleri imalatı,
  • % 08 Ham Petrol ve Doğal Gaz, kok
  • % 04 Mobilya imalatı
  • % 04 Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı,
  • % 04 Makine imalatı, tarım makineleri, elektrikli makineler
  • % 05 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı ve makine ekipmanlarının kurulumu
  • % 03 Diğer (Çimento, Kimya,Gübre,Deri ve deri ürünleri)

 

Adıyaman’da mermer ve madencilik sektörleri son yıllarda hızla gelişmektedir. Bunun en büyük sebebi ulusal ve uluslararası piyasalarda büyük rağbet gören Emparador cinsi mermer rezervlerinin Adıyaman’da olmasıdır. Mermer işlemesine yönelik tesisler son birkaç yıl içerisinde faaliyete geçmiş olup, merkez OSB’deki doluluktan dolayı bu alandaki tahsis talepleri daha çok Kahta ve diğer ilçelerdeki OSB’lere yönlendirilmektedir.

 

Mobilya sektörünün Ortadoğu pazarına açılmış olması ve sürekli gelişen inşaat sektöründen dolayı OSB bünyesinde kurulan işletme sayısında da artışlar görülmektedir. Modüler mobilya üretiminde tasarımda başarılı ve kaliteli üretim yapıldığı takdirde karlılığı da yükselmektedir. Mobilya sektörünü de yükselen bir yatırım alanı olacağı değerlendirilmektedir.

 

Adıyaman sanayisinin gelecek dönemde gelişecek sektörlerin mevcut hammadde kaynaklarıyla orantılı bir büyüme yakalaması beklenmektedir. İldeki tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi yatırımları giderek artmakta, sulama projelerinin hayata geçirilmesi ile verimli arazilerde üretilen nar, badem ve ceviz gibi ürünlerin üretim miktarları artmaktadır. Su kaynaklarının bolluğu nedeniyle özellikle Çelikhan bölgesi ve Gerger’de kültür balıkçılığı tesisleri daha yüksek kapasitede üretim gerçekleştirmekte ve ilerleyen dönemde su ürünleri işlemeye yönelik tesislerin kurulması beklenmektedir.

 

Mevcut mermer ve maden rezervlerinin işlenerek pazarlara sunulduğu tesislerin sayısı her geçen yıl artmaktadır.

 

Adıyaman bulunduğu konum itibariyle, Ortadoğu pazarına gerçekleştirilen ihracat pastasından da pay almakta ve bu kapsamda mobilya, gıda ve plastik sektörleri gelişmektedir.

 

Adıyaman ilinde dört farklı organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Merkez ilçede bulunan OSB ile Besni, Gölbaşı ve Kâhta OSB’lerinin 2015 yılına ait bilgileri aşağıda yer almaktadır.

 

OSB BİLGİLERİ ADIYAMAN OSB BESNİ OSB GÖLBAŞI OSB KAHTA OSB
KURULUŞ TARİHİ 1991 2005 2005 2008
ALANI(HEKTAR) 292 115 110 161,17
PARSEL SAYISI 93 40 35 60
TAHSİS EDİLEN PARSEL 93 23 10 31
TAHSİS EDİLMEYEN PARSEL 0 17 25 29
ÜRETİMDEKİ TESİS SAYISI 82 2 6 11
İNŞAATI DEVAM EDEN TESİS SAYISI 3 1 3 3
PROJE SAFHASINDA TESİS SAYISI 0 13 1 11
TOPLAM TESİS SAYISI 93 11 9 14
MEVCUT İSTİHDAM( yaklaşık) 4112 118 65 224

ADIYAMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

1991 yılında kurulan Organize Sanayi Bölgesi 292 hektar alanda 93 parselden oluşmaktadır. 82 işletme faal ve 3 işletmenin inşaatı devam etmektedir. Toplam 4112 kişi istihdam edilmektedir. Şu anda yoğunlukla tekstil, gıda, mobilya ve maden sektöründe faaliyet gösteren 82 firma bulunmaktadır. Merkez OSB’nin tüm altyapı hizmetleri tamamlanmış olup, yoğun talebi karşılamak adına genişleme alanı da sanayicilerin tahsisine açılmış olup, yatırımcılar hızlı bir şekilde fabrikalarını kurmaktadırlar.

 

Tekstil sektöründe üretim yapan firmaların çoğu, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri üretmekte ve geçmişten gelen birikimle çok kaliteli işler çıkarılmaktadır. Dünyaca ünlü birçok markanın ürünleri Adıyaman’da üretilebilmekte, ulusal ölçekteki markalarında belirli başlı bazı ürünleri OSB’de üretilmektedir.

 

Genişleme alanının tahsislerinin tamamlanmasının ardından firmaların projelerini hayata geçirmeleri ile birlikte mevcut üretim ve istihdam artacak ve yeni yeni sektörlerde de gelişmeler sağlanacaktır. Şuan teknik tekstil, mermer işleme, otomotiv yan sanayi, geri dönüşüm ve hayvan ilaçları üretimler yapan farklı firmalar ürünlerini hiç bir zorluk çekmeden pazarlayabilmektedir.

 

KÂHTA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Temelleri 2008 yılında atılmıştır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kredi destekleri ile kamulaştırma yapılan 161 hektar alanı kapsamaktadır. En son yapılan parsel birleştirme işlemleri sonrasında şuan 60 parsel bulunmaktadır. 31 adet parsel sanayicilere tahsis edilmiş olup, 29 adet parsel tahsis edilebilir durumdadır. Tahsis edilen parsellerden 11’inde faal olarak üretim yapılmakta, 3’ünde inşaat çalışmaları devam etmekte ve 11’inde de proje hazırlıkları sürdürülmektedir.

 

Adıyaman genelinde sanayi sicil belgesi alan firma sayısı 288 olup bunlardan 37 tanesi Kâhta ilçesinden bulunmaktadır. Kâhta OSB’de faaliyet gösteren 11 adet fabrikada da, sanayi sicil kayıtlarına göre 2014 yılı itibariyle yaklaşık 224 işçi istihdam edilmektedir.

 

Kâhta OSB’dealtyapı hizmetleri tamamlanmış olup, yatırımcıların faaliyete başlamalarının önünde herhangi bir engel yoktur. OSB’nin elektrik şebekesi inşaatı tamamlanmış olup, bağlantı yolu kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.OSB içerisindeki yolları ve içme suyu deposunun ihalesi de yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

 

Kuruluş çalışmaları Besni ve Gölbaşı ilçelerinden daha sonra başlayan Kâhta OSB hızlı bir şekilde büyümektedir. Devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte de ilerleyen yıllarda Merkez OSB’nin alternatifi konumuna gelecektir.

 

GÖLBAŞI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

2005 yılında kurulan Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi 110 hektar alanda 35 parselden oluşmaktadır. 6 işletme faal ve 3 işletmenin inşaatı devam etmektedir. Toplam 65 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede 10 adet yatırımcıya yer tahsisi yapılmıştır. Şu anda gıda ve maden ve elektrikli makineler sektöründe faaliyet gösteren 6 firma bulunmaktadır. 3 firma ise proje aşamasındadır. OSB’nin altyapısının tamamlanmadığından dolayı yatırımcılar ilgi göstermemektedir. OSB’nin sorunları giderildiği takdirde işsizlik konusuna da çözüm olacağı düşünülmektedir.

 

Hali hazırda en önemli problem olan doğalgaz bağlantısının olmaması konusunda sorumluluk BOTAŞ’a verilmiştir. BOTAŞ’ın söz konusu hattı ne zaman tamamlayacağı bilinmemektedir. Zaman zaman elektrik kesintileri ve su kesintileri yaşanan OSB’de bu tür problemlerin en kısa zamanda çözülmesi yatırımcıların önünü açacaktır. Zira Gölbaşı ilçesi Adıyaman’ın Demiryolu bağlantısı olan tek ilçesidir. İhracat rakamlarının yükselme eğiliminde olduğu ilde demiryolu bağlantısının olduğu Gölbaşı kritik konumdadır.

 

BESNİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

2005 yılında kurulan Besni Organize Sanayi Bölgesi 115 hektar alanda 40 parselden oluşmaktadır. 2 işletme faal ve 1 işletmenin inşaatı devam etmektedir. Toplam 118 kişi istihdam edilmektedir.  Bölgede 14 adet yatırımcıya yer tahsisi yapılmıştır. Şu anda tekstil ve demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 2 firma bulunmaktadır. Daha önce faaliyet gösteren çok büyük bir tekstil fabrikasının iflas etmesi OSB’nin yarattığı istihdama büyük darbe vurmuştur. 13 firma ise proje aşamasındadır. OSB’de yol, su, kanalizasyon, elektrik, yeşil alanlar gibi altyapı problemleri en kısa sürede giderildiği takdirde istihdama ciddi katkı yapması beklenmektedir.

 

Adıyaman OSB'lerindeki sektörel dağılımına ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

SEKTÖREL DAĞILIM MERKEZ OSB BESNİ OSB GÖLBAŞI OSB KAHTA OSB
TEKSTİL 25 1 0 6
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI ÜRÜNLER 8 0 2 1
GIDA 16 0 3 2
PETROL ÜRÜNLERİ 1 0 0 0
ANA METAL(DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER) 2 1 0 0
MOBİLYA 7 0 0 2
LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER 6 0 0 0
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ 3 0 0 0
ELEKTRİKLİ MAKİNELER 2 0 1 0
KİMYASAL ÜRÜNLER(KİMYA-GÜBRE) 1 0 0 0
TOPLAM 71 2 6 11


INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN