Sanayi

Adıyaman ilinde sanayinin gelişmeye başlaması 1980’li yılların ortalarından itibaren olmakla birlikte esas gelişme 2000 yılı sonrasında belirginleşmiştir.Adıyaman’ın bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Türkiye’deki sanayi işletmelerinin %4,8’i bulunmaktadır. Sanayi işletmelerinin %41,1’i Marmara , %20,4’ü İç Anadolu, %13,8’i Ege, %9,2’si Akdeniz, %8’i Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, %2,7’si Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan iller işletme sayısına göre sıralandığında, Adıyaman ili sanayi işletmesi sayısı bakımından %5,9’luk oran ile bölgede beşinci sırada yer almaktadır. 2014-2018 dönemine ait 5 yıllık Adıyaman ili sanayi sektörü gayrisafi yurtiçi hâsıla istatistikleri incelendiğinde; Adıyaman ili GSYH’si 2018 yılında cari fiyatlarla 13.958 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun %27,3’ü (3.814 milyon TL) sanayi sektörüne aittir. 2018 yılı sanayi hâsılasının toplam GSYH içindeki payı; Gaziantep’te %42,2, Kilis’te, %13,1, Türkiye genelinde ise %29,5’dir.

Sanayinin GSYİH içindeki payının dönemsel gelişimi incelendiğinde; Adıyaman ilinde 2014 yılında %30,4 olan oran 2018 yılında %27,3’e düşmüştür. Türkiye geneli sanayi hâsılasının payı ise %28,2’den, %29,5’e yükselmiştir. 2018 yılı itibariyle Türkiye toplam sanayi GSYH’sinin %0,35’ini üreten Adıyaman, Türkiye sanayi GSYH’sine yaptığı katkı açısından 81 il arasında 45. sırada bulunmaktadır.

Tablo 1: Sanayi Sektörünün Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’dan Aldığı Pay (%)

Yıl

Türkiye

Adıyaman

Gaziantep

Kilis

TR Sıralaması

2014

28,2

30,4

41,5

15,2

40

2015

27,9

28,8

40,2

14,1

40

2016

28,2

26,6

39,9

14,6

41

2017

29,2

27,2

42,0

14,9

42

2018

29,5

27,3

42,2

13,1

45

Kaynak: TÜİK

2018 yılı verilerine göre, Adıyaman toplam sanayi işletmelerinin yaklaşık %25,31’ini gıda ürünleri işletmeleri, %21,3’ünü tekstil (giyim eşyaları + tekstil ürünleri) işletmeleri, %10,8’ini metalik olmayan mineral ürünler işletmeleri oluşturmaktadır. Adıyaman sanayi işletmeleri çalışan sayısı bakımından ölçek dağılımları incelendiğinde; %43,2 mikro, %37,3 küçük, %10,8 orta ve %2,5 oranında büyük ölçekli kuruluşlardan oluşmaktadır.

INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN