Sağlık

Kilis ilinde 2007 yılında hizmete açılan bir Devlet Hastanesi ve ilçe, belde ve köylerde toplam 17 adet Aile Sağlığı Merkezi, 4 adet Toplum Sağlığı Merkezi ve 26 sağlık evi bulunmaktadır.

İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre il merkezinde Verem Savaş Dispanseri, Ana Çocuk Sağlığı-Aile Planlaması Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaktadır. İlde toplam 39 adet ambulans bulunmakta olup bu ambulansların üçü çoklu (dört sedyeli), 1 adedi obez ambulansı, 1 adedi paletli ambulans ve 1 adedi zırhlı ambulanstır.

Tablo 1: Kilis İli Sağlık Göstergeleri

Uzman Hekim

Pratisyen Hekim

Diş Hekimi

Hemşire ve Ebe

Yatak Başına Düşen Hasta Sayısı

Aile Hekimi Başına Düşen Hasta Sayısı

Uzman Hekim Başına Düşen Hasta Sayısı

101

105

34

497

444

3.239

1.444

Kaynak: Kilis İl Sağlık MüdürlüğüINVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN