Sağlık

Adıyaman ilinin temel sağlık göstergeleri bakımından durumu değerlendirildiğinde aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır.

  •         Adıyaman’da 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 21,4 iken Türkiye’de 27,9 olarak gerçekleşmiştir.
  •         10 bin kişiye düşen hekim sayısı göstergesi de illerin sağlık hizmeti sunum seviyesini ortaya koyması, bireylerin tedavi olanaklarını göstermesi açısından önemli bir veri olup, Adıyaman’da 10 bin kişiye düşen hekim sayısı 13,5 olarak gerçekleşmiştir.
  •         Adıyaman’da 10 bin kişiye düşen diş hekimi sayısı 1,4 olarak gerçekleşmiştir.
  •         Eczane göstergesi sayısı; illerde bireylerin ilaca, sağlık hizmetlerine erişimini ifade etmesi nedeniyle 10 bin kişiye düşen eczane sayısının yüksek olması o il için olumlu bir sağlık göstergesidir.  Adıyaman ili 10 bin kişiye düşen sayısı eczane sayısı 2,2 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Temel Sağlık Göstergeleri, 2017

 

Türkiye

Adıyaman

Hastane Sayısı

1.518

12

Yatak Sayısı

225.863

1.314

10 Bin Kişiye Düşen Hastane Yatak Sayısı

27,9

21,4

10 Bin Kişiye Düşen Hekim Sayısı

18,6

13,5

10 Bin Kişiye Düşen Diş Hekimi Sayısı

3,5

1,4

10 Bin Kişiye Düşen Eczane Sayısı

3,5

2,2

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN