BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

Sağlık

Bir bölgenin sağlık hizmetlerindeki kalite, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen unsurlardan bir tanesidir. Bu açıdan bakıldığında, TRC1 Bölgesi değerleri genel olarak Türkiye ortalamasının altında seyretmekte ve bu da bölgedeki yaşam kalitesinin Türkiye ortalamasına göre düşük olduğunu göstermektedir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın 2003 yılında hazırlamış olduğu İllerin ve Bölgelerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Çalışması verilerine göre sağlık sektörü gelişmişlik sıralamasında TRC1 Bölgesi’nin 26 Düzey 2 Bölgesi arasında 21. sırada olduğu görülmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği’nde önemli bir sağlık göstergesi olan bebek ölüm hızına bakıldığında da, AB’de ‰15 civarında seyreden bu göstergenin TRC1 Bölgesi’nde ‰45, Türkiye’de ise ‰43 olduğu görülmektedir.

 

Tablo 1 2011 Yili Gaziantep Sağlık İstatistikleri

 

  

Sağlık   Bakanlığı

Sağlık   Bakanlığı Dışı

İl   Geneli

Hastane Fiili Yatak Sayısı

2.117

1.768

3.885

Yatak Eiasjna Düşen Nüfus

803

962

438

Aile Sağligı Merkezi

119

0

119

Sağlık Ocagi Başına Düşen Nüf.

14.292

0

14.292

Sağlık Evi Sayısı

97

0

97

Sağlık Evi Başına Düşen Nüfus

17.533

0

17.533

Uzman Hekim Sayısı

543

643

1.186

Uzman Hekim Eiasjna Düşen Nüfus

3.132

2.645

1.434

Pratisyen Hekim Sayısı

621

407

1.028

Pratisyen Hekime Düşen Nüfus

2.739

4.179

1.654

Di§Hekimi Sayısı

116

135

251

Di§ Hekimine Düşen Nüfus

14.662

12.598

6.776

Ebe Sayısı

902

147

1.049

Ebeye Düşen Nüfus

1.886

11.570

1.621

Hemsjre Sayısı

1.513

738

2.251

Hemsireye Düşen Nüfus

1.124

2.305

756

Sağlık Memuru Sayısı

1.149

625

1.774

Kaynak :Rakamlarla Gaziantep

 

Tablo 2 Kamu Sektörü Hizmet Birimleri

 

Kamu   Sektörü Hizmet Birimleri

2010

2011

Sağk Bakanhğı Hastanesi

10

10

Üniversite   Hastanesi

1

1

Aile   Sağhğı Merkezi

104

119

Verem   Sava Dispanseri

4

4

Ags-Ap Merkezi

5

3

Köy   Sağk Evi

89

97

Halk   Sağğı Laboratuvan

1

1

Acil   Yardım ve Kurtarma İstasyonu

20

25

Sıtma   Savaş Dispanseri

1

1

Hemoglobinopati   Merkezi

1

1

Adölesan   Merkezi

1

1

Depo   ve Tamirhane Müdürlüğü

1

1

Kaynak :Rakamlarla Gaziantep

 

Tablo 3 Özel Sektör Hizmet Birimleri Sayısı

 

Özel   Sektör Hizmet Birimleri Sayısı

2010

2011

Özel Hastane

10

11

Hemodiyaliz Merkezi

7

7

Tıp Merkezi

11

11

Özel Poliklinik

6

4

Dal Merkezi

12

11

Muayenehane

35

22

Eczane

401

421

Fizik Labaratuvarı

8

5

Bakteriyoloji Lab.

8

7

Röntgen Lab.

17

7

Sağlık Kabini

26

27

Ebe Kabinleri

12

9INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN