Sağlık

Bölgelerin sağlık hizmetlerindeki kalitesi yaşam kalitesini doğrudan etkileyen unsurlardan bir tanesidir. Bu açıdan bakıldığında, TRC1 Bölgesi değerleri genel olarak Türkiye ortalamasının altında seyretmekte ve bu durum bölgedeki yaşam kalitesinin Türkiye ortalamasına göre düşük olduğunu göstermektedir. Avrupa Birliği’nde önemli bir sağlık göstergesi olan bebek ölüm hızına bakıldığında da, AB’de ‰15 civarında seyreden bu göstergenin TRC1 Bölgesi’nde ‰45, Türkiye’de ise ‰43 olduğu görülmektedir.

Tablo 1: Gaziantep Sağlık İstatistikleri

Veriler

2015

2016

2017

Hastane Sayısı

28

29

30

Uzman Hekim

1432

1423

1612

Hastane Yatak Sayısı

4611

5653

5878

Sağlık Personeli Sayısı: Pratisyen Hekim

1014

929

1015

Hastane ve Yatak Sayıları: Sağlık Bakanlığı / Kurum Sayısı

9

9

9

Sağlık Personeli Sayısı: Asistan Hekim

302

317

345

Hastane ve Yatak Sayıları: Sağlık Bakanlığı / Yatak Sayısı

2188

2513

2537

Sağlık Personeli Sayısı: Toplam Hekim

2748

2669

2972

Hastane ve Yatak Sayıları: Üniversite / Kurum Sayısı

1

1

1

Sağlık Personeli Sayısı: Diş Hekimi

324

339

391

Hastane ve Yatak Sayıları: Üniversite  / Yatak Sayısı

796

792

990

Sağlık Personeli Sayısı: Eczacı

522

523

536

Sağlık Personeli Sayısı: Sağlık Memuru

2666

2575

2913

Özel / Kurum Sayısı

17

19

20

Sağlık Personeli Sayısı: Hemşire

3246

2930

3506

Özel / Yatak Sayısı

1579

2348

2351

Sağlık Personeli Sayısı: Ebe

943

955

993

Diğer Kamu / Yatak Sayısı

48

-

-

Yüz Bin Kişi Başına Toplam Hastane Yatak Sayısı

239

286

293

Kaynak: TÜİK, 2019

Tablo 2: Kamu Sektörü Hizmet Birimleri

Kamu Sektörü Hizmet Birimleri

2016

2017

Sağlık Bakanlığı Hastanesi

10

30

Üniversite   Hastanesi

1

1

Aile Sağlığı Merkezi

104

119

Verem Sava Dispanseri

4

4

AGS-AP Merkezi

5

3

Köy Sağlık Evi

89

97

Halk Sağlığı Laboratuvarı

1

1

Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonu

20

25

Sıtma   Savaş Dispanseri

1

1

Hemoglobin Pati Merkezi

1

1

Adölesan Merkezi

1

1

Depo ve Tamirhane Müdürlüğü

1

1

Kaynak: TÜİK

 

INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN