Sağlık

TÜİK 2018 yılı verilerine göre, TRC1 Bölgesi’nde 44 hastane bulunmaktadır. Bu hastanelerdeki toplam yatak sayısı 7.513’tür. Yüz bin Kişi Başına Düşen Hastane Yatak Sayısı ise 273 olmaktadır. Ek olarak, 2.120 uzman hekim; 1.499 pratisyen hekim; 503 diş hekimi; 5.178 hemşire; 4.657 sağlık memuru; 1.616 ebe; 677 eczacı görev yapmaktadır.

 Tablo 1: TRC1 Bölgesi Sağlık Çalışanları Sayıları

Uzman Hekim

2120

Pratisyen Hekim

1499

Asistan Hekim

433

Diş Hekimi

503

Eczacı

677

Sağlık Memuru

4657

Hemşire

5178

Ebe

1616

Toplam Hekim

4052

 Kaynak: TÜİK

 

 Tablo 2: TRC1 Bölgesi Sağlık Tesisleri İstatistikleri

Toplam Kurum

44

Toplam Yatak

7513

Yüz bin Başına Düşen Yatak

273

 Kaynak: TÜİKINVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN