KURUMSAL

Vizyon - Misyon Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Mahmut ÇUHADAR Davut GÜL Recep SOYTÜRK Fatma ŞAHİN Dr.Süleyman KILINÇ Abdi BULUT Mehmet Can ERDOĞAN Şıh Mehmet YALÇIN Adnan ÜNVERDİ Mustafa USLU Hacı Mustafa CELKANLI Kalkınma Kurulu Kalkınma Kurulu Başkanlarımız Genel Sekreterlik Genel Sekreter Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Program Yönetim Birimi İzleme Değerlendirme Birimi Tanıtım ve İşbirliği Birimi Destek Hizmetleri Birimi Yatırım Destek Ofisleri Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Kilis Yatırım Destek Ofisi Organizasyon Şeması Ajans Logosu Stratejik Plan Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım Broşürü Dış İlişkiler

Program Yönetim Birimi

PPKB tarafından hazırlanan bölge planı ve programlarına göre oluşturulacak destek programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. PYB, tüm destekler kapsamında, başvuruların alınmasından, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur.

 

PYB’ nin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,

b) Destek programları kapsamında, Destek Yönetim Kılavuzunda belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,

c) Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, doğrudan faaliyet desteği uygulamalarına yönelik başvuru rehberini Ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak,

d) Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak,

e) Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri düzenlemek ve gerçekleştirmek,

f) Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayınlayarak herkesin aynı a ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak,

g) Proje ve faaliyet desteği başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,

h) Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeleri mevzuatta öngörüldüğü şekilde yapmak ve bunları yayımlamak,

i) Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek; seçim sürecinde etkin rol oynamak,

j) Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek,

k) Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,

l) Genel Sekreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini yapılan değerlendirmeler ışığında İDB ile birlikte revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,

m) Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananların listesini” kamuoyuna ilan etmek,

n) Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek,

o) İDB ile birlikte, destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek ve destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine destek sözleşmelerini imzalatmak, (Koordinasyonu PYB yapar)

p) Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin bilgi sistemine girilmesini ve sistemde tutulmasını temin etmek,

q) Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek,

r) Yapılan proje başvurularının ön inceleme sürecini koordine etmek,

s) Birimi ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,

t) Görev tanımlarına giren konularda gerekli bilgileri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) girmek ve güncelleştirilmesini sağlamak,

u) Genel Sekreterlikçe verilecek benzer görevleri yapmak.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN