Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

Kilis Organize Sanayi Bölgesi, Kilis’in İlçe olduğu dönemde Gaziantep Valiliği’nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na 1989 yılında yapmış olduğu müracaatla 1990 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından uygun görülerek 1991 yılında yatırım programına alınmıştır. Yatırım programına alınan Kilis Organize Sanayi Bölgesi 23.12.1991 yılında Gaziantep Valisi Başkanlığında İl Özel İdare, Kilis Belediyesi ve Kilis Ticaret ve Sanayi Odası katılımıyla Müteşebbis Heyet oluşturularak 23.12.1991 yılında tüzel kişiliğini kazanmıştır.

         1993 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan bir heyet tarafından Kilis Organize Sanayi Bölgesinin kesin yer tespiti yapılmıştır. Kilis Organize Sanayi Bölgesinin şimdiki yeri olan şehir merkezine 8 km. uzaklıktaki 90 hektar olarak tespit edilen alan içerisindeki araziler “pazarlık ile satın alma usulü” ne göre sahiplerinden alınmışlardır. 

         1995 yılında Kilis Organize Sanayi Bölgesinin hâlihazır harita, imar ve parselasyon planı, jeolojik ve jeolojik etüt, altyapı zemin araştırma etüdü, altyapı ( yol, kanalizasyon, içme-kullanma suyu ve AG-OG Elektrik Şebekesi) gibi avan ve uygulama projeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ihale edilmiş olup söz konusu plan ve proje mühendislik hizmetleri 1996 yılında tamamlanmıştır. 

         Yapılan plan ve proje mühendislik hizmetleri sonucunda Kilis Organize Sanayi Bölgesinin bölge alanı olan 90 hektarlık saha pazarlık usulü ile satın alınmıştır. Bölgemiz Onaylı imar planına göre 8 adet yapı adasında en küçüğü 4.761 m², en büyüğü 30.520 m² alanlarda olmak üzere toplam 50 adet sanayi parseli mevcuttur. Bunların yanında sosyal tesisler, arıtma tesisi, su deposu, cami ve yeşil alanları içeren 5 parsel daha mevcuttur. 

         Yatırımcıların talepleri üzerine bazı parseller tevhit edilerek en küçüğü 4.761 m², en büyüğü 42.818 m² alanlarda olmak üzere toplam sanayi parseli 37 e düşmüştür. 

        Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) diğer OSB’ler de olduğu gibi 2000 yılında çıkan 4562 Sayılı OSB’ler Yasası çıkana kadar ezbere yatırım yapılan Sanayi alanlarıydı. Kilis OSB 15 Nisan 2000 yılında çıkan 4562 Sayılı OSB Yasasına uyum çalışmalarına 2001 yılında başlanılmış olup 2001 yılında başlanılan uyum çalışmaları beraberinde bir yığında problem getirmiştir.  

         Organize Sanayi Bölgemizdeki fabrikaların imar planları, inşaat ruhsatları ve her türlü yapı denetimleri daha önce belediyelerin yetkisi dâhilinde idi. 15.04.2000 tarihinde çıkarılan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasası ile bu yetki Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüklerine verildi. Yeni düzenlemeye göre; Organize Sanayi Bölgelerine tüzel kişilik kazandıran 4562 sayılı Yasa, Organize Sanayi Bölgelerin kuruluş, yapım ve işletme esaslarında düzenlemeler getirmiştir. Bu yasa gereğince; Organize Sanayi Bölgelerinde arazi planlaması, inşaat ve iskân ruhsatlarının verilmesi ve kontrolü dâhil tüm belediye hizmetlerinin sorumluluğunu bölgeye vererek Organize Sanayi Bölgelerini müstakil birer “Sanayi Belediyesi” haline dönüşmüştür.        

         15 Nisan 2000 tarihinde çıkartılan 4562 Sayılı OSB’ler Yasasına uyum çalışması olarak Kilis OSB’nin Kurucu Ortakları, Katılım Oranları ve Müteşebbis Heyet yeniden belirlenerek Bakanlık Onayına sunulmuş 22.06.2001 tarihinde Kuruluş Protokolü onaylanarak Kilis OSB 184 sicil numarası ile tüzel kişiliğini kazanmıştır.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN