Merkez

MERKEZ

Nüfus

283.556

Şehirleşme Oranı (%)

81,33

Nüfus Artış Hızı (‰)

16,1

Nüfus Yoğunluğu

166

Toplam Yaş Bağımlılık Oranı (%)

54,23

Ortalama Hane halkı Büyüklüğü

4,79INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN