DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

Mali Destek Programları Rehberlerinde Son Değişiklikler


 

 

Mali Destek Programları rehberlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 

 

1) Bölüm 2.1.1-(2)/d kısmında geçen "proje başvuru tarihi itibariyle" ifadesi kaldırılmıştır.

 

2) Bölüm 2.2.1 Madde 5  "Başvuru sahibi ve ortaklarının sözleşme tarihi itibariyle sosyal sigorta primi ve vergi borcu olmayacağına dair taahhüdü" şeklinde değiştirilmiştir.

3) Bölüm 2.1.2'de "Önemli" olarak belirtilen ifade "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (BKK 2012/3305) EK 4'te yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları bu program kapsamında desteklenmeyecek ve teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularında istenen şartlar aranacaktır." şeklinde değiştirilmiştir.

 

4) "Kamu Kurum ve Kuruluşu olmayan destek yararlanıcıları için KDV uygun maliyet olarak bütçelendirilemez" ifadesi eklenmiştir. (Kamu kurum ve kuruluşu olmayan başvuru sahipleri bütçeyi kdv hariç hazırlayacaklardır.)

5) KOBİ Rehberleri (Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı/Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı) bölüm 2.1.4'e "İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 2010 ve 2011 yılında sağlanan mali desteklerden faydalanan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, halihazırda yürüttükleri proje süresi içerisinde ve proje bitiş tarihinden itibaren bir takvim yılı süresince Ajans'tan destek alamazlar." ifadesi eklenmiştir.

 

6) KOBİ rehberleri (Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı/Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı) bölüm 2.1.1 (2)' de geçen "tüzel kişiliği haiz olması" ifadesi kaldırılmıştır.

7) KOBİ Rehberleri bölüm 2.1.4'te geçen "Sözleşme tarihi itibariyle, son üç yıl içerisinde ulusal ya da uluslararası kaynaklardan aldıkları toplam destek tutarı 200.000 Euro'nun üzerinde olanlar destek almaya hak kazanamazlar." ifadesi kaldırılmıştır.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN