Kültür ve Turizm

Adıyaman’da arkeolojik sit alanlarının sayısı 116, kentsel sit alanı sayısı 1, doğal sit alanları sayısı ise 3’tür. İlde 237 adet tescilli kültür varlığı bulunmakta ve kültür varlıkları dağılımına bakıldığında dini yapılar, kültürel yapılar ve kalıntıların yoğunluğu dikkat çekmektedir. Bölgenin önemli kültür varlıkları arasında başta 1987 yılında UNESCO Dünya Miras listesine alınan Nemrut Dağı ve tarihte Kommagene Krallığı’nın yazlık yönetim merkezi olarak geçen Arsemeia yer almaktadır. Yeni Kale, Romalılar tarafından inşa edilen 1800 yıllık tarihi Cendere Köprüsü, Kommageneli Prenseslerin anıt mezarı olarak geçen Karakuş Tümülüs’ü ve Adıyaman’ın 5 km kuzeyinde yer alan Kommagene Krallığının en büyük 5 kentinden biri olan Perre Antik Kenti dikkat çekmektedir.

Kültür turizmini geliştirmek adına ilde Nemrut Dağı çevre düzenlemesi, ziyaretçi karşılama merkezinin inşası ve birçok eserin restorasyonu yapılmıştır. Bununla birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (AB-IPA) ile fonlanan “Adıyaman’da Turizm Sektörünün Yeniden Canlandırılması Projesi”, AB Türkiye Delegasyonu tarafından 2014 yılında onaylanarak uygulamaya konulmuştur. Proje kapsamında 11 arkeolojik sit alanının çevre düzenlemesinin yapılması, bölgeyi tanıtan yayın ve broşürün hazırlanması, belgesel çekiminin yapılması, fuarlara katılımın sağlanması, tasarım atölyelerinin oluşturulması ve heykel festivalinin yapılması gibi faaliyetler planlanmaktadır. Söz konusu faaliyetler sonucunda, kentte yıllık yerli ve yabancı toplam 30.000 ilave turist sayısı hedeflenmektedir. Ek olarak, geceleme sayısının 1,4 günden, 4 güne çıkması beklenmektedir. Adıyaman Valiliği’nin yürüttüğü projenin toplam bütçesi yaklaşık 8 milyon Euro olup, 2022 yılında tamamlanması beklenmektedir.

Turizm sektörü, sağladığı döviz girdisiyle Türkiye’de cari açığın azalmasına uzun yıllardır önemli katkı yapan bir sektördür. Turizmin, gerek ülke ekonomisi ve gerekse bölge ve Adıyaman için; döviz girdisi sağlaması, yapılan yatırımların sağladığı çarpan etkisi, istihdam olanakları ve refah seviyesinin artması gibi önemli katkıları bulunmaktadır. İlde doğa, av, sağlık, gastronomi ve spor turizmiyle ilgili önemli potansiyel bulunmasına rağmen hâlihazırda kültür ve inanç turizmi öne çıkmaktadır.

Tablo 1:  Adıyaman İlindeki Konaklama Tesisleri ve Kapasiteleri

Tesis Türü

Tesis Sayısı

Oda Sayısı

Yatak Kapasitesi

Turizm Yatırım Belgeli

2

133

258

Turizm İşletme Belgeli

14

816

1.624

Belediye Belgeli

23

748

1.376

Toplam

39

1.697

3.258

Kaynak:  Kültür ve Turizm Bakanlığı

Türkiye genelinde 2018 yılı itibariyle, turizm işletme belgeli tesislerde geceleme sayısı toplam 144.415.267 olup, Adıyaman’da 134.069 olarak gerçekleşmiştir. Ortalama kalış süresi Türkiye genelinde 2,87 gün iken, Adıyaman’da Türkiye ortalamasının yarısı seviyesinde 1,37 gün olarak gerçekleşmiştir. Yabancı turistlerin konaklama süresine bakıldığında ise turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde ortalama kalış süresi Türkiye ortalaması 3,80 gün iken Adıyaman’da 1,64gündür. Yerli turistlere bakıldığında ise Türkiye geneli konaklama süresi 1,95 gün iken Adıyaman’da 1,36 gün olarak gerçekleşmiştir.

Turizm işletme belgeli tesislerin doluluk oranı 2018 yılında Türkiye genelinde %56,43 iken, Adıyaman’da %34,48’dir. 2018 yılı itibariyle Türkiye genelinde toplam tesise geliş sayısı 50.344.818 olup, bunun %0,1950’si (98.158) Adıyaman’a aittir.

Tablo 2: Turizm İşletme Belgeli Tesislerin Konaklama ve Geceleme İstatistikleri, 2018

 

Adıyaman

Türkiye

Yabancı

1.137

25.042.076

Yerli

97.021

25.302.742

Toplam

98.158

50.344.818

Geceleme Sayısı

Yabancı

1.866

95.109.378

Yerli

132.203

49.305.889

Toplam

134.069

144.415.267

Ortalama Kalış Süresi

Yabancı

1,64

3,80

Yerli

1,36

1,95

Toplam

1,37

2,87

Doluluk Oranı (%)

Yabancı

0,48

37,16

Yerli

34,00

19,27

Toplam

34,48

56,43

Kaynak: Kültür ve Turizm BakanlığıINVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN