Kültür

TRC1 Bölgesi’nde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gaziantep’te 3, Adıyaman’da 1 ve Kilis’te 1 olmak üzere 5 adet müze bulunmaktadır. 2018 yılında bu müzeleri 696.661 kişi ziyaret etmiştir. Bu müzelerin dışında, tamamı Gaziantep’te olmak üzere özel teşebbüs, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve belediyelerin de girişimleriyle 11 adet müze daha bulunmaktadır.

TRC1 Bölgesi’nde 2018 yılı itibarıyla toplam 53 sinema salonu bulunmaktadır. Bu sinemalardaki toplam koltuk sayısı 6.094’tür. 2018 yılında 1.237 gösterim yapılmış; 1.489.996 seyirciye ulaşılmıştır. Gösterim başına seyirci sayısı 1.237 olmuştur.

TRC1 Bölgesi’nde 2018 yılı itibarıyla toplam 12 tiyatro salonu bulunmaktadır. Bu salonlardaki toplam koltuk sayısı 6.861’dir. 2018 yılında 205 gösteri sergilenmiş; 88.144 seyirciye ulaşılmıştır. Gösteri başına seyirci sayısı 430 olmuştur.

TRC1 Bölgesi’nde 28 adet halk kütüphanesi bulunmaktadır. Bu kütüphanelerde 446.722 kitap bulunurken yararlanma sayısı 874.982’dir. Bunun dışında belediye, resmi okul, özel okul ve özel kursların hizmete sunduğu kütüphaneler de bulunmaktadır.

TRC1 Bölgesi 27 adet tescilli coğrafi işarete sahiptir. Ayrıca başvuru aşamasında bulunan 28 adet coğrafi işaret bulunmaktadır.

Tablo 1: TRC1 Bölgesi Kültür Göstergeleri, 2018

TRC1 Bölgesi Kültür Göstergeleri (2018)

Müzeler

Müze Sayısı*

5

Müze Sayısı (Diğer)

11

Müze Ziyaretçi Sayısı*

696.661

Sinema

Sinema Salonu Sayısı

53

Sinema Salonu Koltuk Sayısı

6.094

Sinema Gösterim Sayısı

1.204

Sinema İzleyici Sayısı

1.489.996

Gösterim Başına Seyirci Sayısı

1.237

Tiyatro

Tiyatro Salonu Sayısı

12

Tiyatro Salonu Koltuk Sayısı

6.861

Tiyatro Gösterim Sayısı

205

Tiyatro İzleyici Sayısı

88.144

Gösteri Başına Seyirci Sayısı

430

Kütüphaneler

Kütüphane Sayısı

28

Kitap Sayısı

446.722

Yararlanma Sayısı

874.982

Coğrafi İşaret Sayısı**

Tescilli Coğrafi İşaret Sayısı

27

Başvuru Aşamasındaki Coğrafi İşaret Sayısı

28

*Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı

** Türk Patent Enstitüsü, https://www.ci.gov.tr/veri-tabani, Erişim Tarihi: 29.01.202INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN