DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

Kınalı Eller Bakıra Can Verdi Projesi Açılış Toplantısı


Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İnsan Kaynaklarını Geliştirme” bileşeni altında Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı uygulanmaktadır.  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü’dür.

 

Kınalı Eller Bakıra Can Verdi projesi,  program kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 100.670 Avro olup, bu tutarın 18.170,93 Avro’luk kısmı İpekyolu Kalkınma Ajansı‘nın eş finansman katkısıdır.

 

Ajansımızın ÇSGB, AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığınca Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi (ISEDP) Hibe Programı kapsamında yürütmekte olduğu ‘KINALI ELLER BAKIRA CAN VERDİ’ projesinin açılış toplantısı 02 Mart 2017 Perşembe günü saat 11:00’de Samsat Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN