Kilis

Kent, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Hatay-Maraş oluğu ile Gaziantep Platosu’nun güneybatı kesiminde yer almaktadır. Kentin yüzölçümü  1 428 Km², rakımı ise 643 metredir.

 

Anadolu’yu Ön Asya’nın diğer ülkelerine bağlayan yollardan biri üzerinde bulunan kent, Mezopotamya’nın kuzeybatısında olup Gaziantep'e 58 km uzaklıkta Suriye sınırına ise 10 km uzaklıktadır. Kilis'ten geçen yol   Suriye’nin Azez kentinden geçtikten sonra  Halep şehrine ulaşır. Kentin kuzey kesimleri engebeli olup  güney kesimleri Suriye sınırına doğru alçalır. Kent  doğudan batıya doğru uzanan Resul Osman dağı eteklerinde kurulmuştur. Şehir merkezi güneye doğru inildikçe düz arazilere inen fazla engebeli olmayan bir sahada yer almaktadır. Tarıma elverişli araziler ilin güneydoğu bölgesinde yogunlaşmakta olup  sınır şeridi boylarında özelikle bağcılık ve zeytincilik çok gelişmiştir. Kırsal kesiminde yaşayan insanlar geçimini tarıma dayalı olarak sağlamaktadır. İldeki başlıca çaylar; Afrin Çayı, Sunnep Çayı, Sabun Suyu Çayı, ve Balık Suyu Çayları’dır. Bu çayların geçtiği topraklarda sulu tarım yapılabilmektedir. Kentin topraklarının büyük bölümü tarım arazisi olup(%69,3)  %12,2’si orman ve fundalık,  %7,7’si çayır ve mera ve %10,6’sı tarım dışı araziden oluşmaktadır. Kilis 10 Haziran 1995 yılında Yalova ve Karabük'le beraber il olmuştur. 

İlçeleri Elbeyli, Polateli ve Musabeyli olmak üzere üç tanedir. Ayrıca merkeze bağlı Yavuzlu adında bir beldesi bulunmaktadır.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN