DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı Teklif Çağrısı Yayınlanmıştır


Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı Teklif Çağrısı Yayınlanmıştır 

Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkeler için Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) programının bileşenlerinden biri olan, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (İKG OP) kapsamında finanse edilen “Kayıtlı İstihdamın Teşviki II” Operasyonu Hibe Programı Teklif Çağrısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere, İKG OP’nin genel amacı daha iyi istihdam olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye dayalı ve bilgi temelli ekonomiye geçişi desteklemek olup, program istihdam, eğitim, hayatboyu öğrenme ve sosyal içerme olarak olmak üzere dört önceliği temel almaktadır.

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığınca yayınlanan çağrıya ulaşmak için tıklayınız. Daha fazla bilgiye yayınlanan program rehberinden ulaşabilirsiniz.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN