DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

Kalkınma Kurulu Üyelik Yenileme


5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuş kalkınma ajanslarının danışma organı olan kalkınma kurullarına temsilci gönderecek kurum ve kuruluşlar 31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/4748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Bu karara göre 4 yılda bir Kalkınma Kurulu üyelikleri yenilenmektedir.

 

Kalkınma Bakanlığı'ndan Ajansımıza iletilen 13.04.2016 tarih ve 1539 sayılı yazı ile Kalkınma Kurulu'nda yaygın ve etkili temsilin teyit ve tahkim edilmesi, tanımlı görev ve işlevlerin etkili biçimde yerine getirilmesi, üyelerin devam, süreklilik ve performansının değerlendirilmesi amacıyla kurullarda temsil edilecek kurum ve kuruluşların 2017-2021 Dönemi için yeniden belirlenmesi gereği ifade edilmiştir.

 

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 8. Maddesine göre Kalkınma Kurulu üyeleri kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasından belirlenir.

 

Kurum ve kuruluşların belirlenmesinde, ilgili valiliğin görüşleri ile söz konusu kuruluşların kurulda görev alma konusundaki istekleri, il içerisindeki etki ve etkinlikleri, misyonları ve ili temsil yetenekleri, ilin ve bölgenin kalkınmasına sağlayabilecekleri katkılar ve sahip oldukları üye sayıları gibi hususlar dikkate alınacaktır.

 

Bu kapsamda, Ajansımız Kalkınma Kurulu’na üye olmak isteyen kurum ve kuruluşların EK’te bulunan Üyelik Başvuru Formu’nu doldurup en geç 13 Mayıs 2016 Cuma günü saat 17:00’ye kadar, elektronik posta yoluyla ppkb@ika.org.tr adresine göndermeleri, ayrıca kurumun en üst yetkilisi tarafından imzalı matbu halini Ajansımıza resmi yazı ile göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.








INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN