Kahta

 

KAHTA

Nüfus

117.964

Şehirleşme Oranı (%)

60

Nüfus Artış Hızı (‰)

0,8

Nüfus Yoğunluğu

79

Toplam Yaş Bağımlılık Oranı (%)

66,11

Ortalama Hane halkı Büyüklüğü

5,76INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN