BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

İstihdam ve İşsizlik

Adıyaman’ın işgücüne katılma oranı, 2010-2013 dönemi süresince Türkiye ortalamasının altında seyretmiştir. İlin işgücüne katılma oranı 2010 yılında %40,8 ile Türkiye ortalamasının 8 puan altındayken, 2011 yılında bu fark %8,7, 2012 yılında %6,7 olarak gerçekleşmiştir. Adıyaman 2013 yılı işgücüne katılma oranı açısından %43,10 oran ile Türkiye’deki iller arasında 75.sırada yer almaktadır.

ADIYAMAN İSTİHDAM ORANI(%)
2010
2011
2012
2013
ADIYAMAN
TÜRKİYE
ADIYAMAN
TÜRKİYE
ADIYAMAN
TÜRKİYE
ADIYAMAN
TÜRKİYE
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI
40,80 48,80 41,20 49,90 43,30 50,00 43,10 50,80
İŞSİZLİK ORANI
10,20 11,90 16,10 9,80 15,80 9,20 9,10 9,70
İSTİHDAM ORANI
36,60 43,00 34,60 45,00 36,40 45,40 39,20 45,90

 

Adıyaman ili, işsizlik oranı açısından incelendiğinde 2013 yılında %9,10 oran ile Türkiye’de 81 il arasında işsizliğin en fazla olduğu 25.ildir. 2012 yılında Türkiye’deki işsizlik oranı %9,2 iken, Adıyaman ilinde bu oran %15,8 seviyesindedir ve Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Adıyaman’da en yüksek işsizlik oranı %16,1 ile 2011 yılında yaşanmıştır. Bu oran aynı yılın Türkiye ortalaması olan %9,8 değerinin üzerindedir. Ancak 2013 yılında işsizlik oranları önceki yıllara göre düşüş göstermiş ve Türkiye ortalamasının altına inmiştir.

 

Adıyaman ili, 2013 yılı istihdam oranı açısından %39,20 oran ile Türkiye’deki iller arasında 74. sırada yer almaktadır. Adıyaman ili istihdam oranı bakımından 2010 yılından 2013 yılına kadar geçen süre zarfında Türkiye ortalamasının altında değerlerde seyretmiştir. 2010 yılında Türkiye genelinde istihdam oranı %43 civarındayken, Adıyaman ilinde bu oran %36,6 oranında gerçekleşmiştir. 2011 yılında %34,6 oranına düşen bu değer, 2012 yılında artarak devam etmiş ve %36,4 seviyesine gelmiştir. 2013 yılında ise %39,2 istihdam oranına ulaşmıştır.

 

 INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN