İstihdam ve İşsizlik

Türkiye’de Ağustos 2018’de 4/a sigortalı çalışan sayısı 14.482.653 kişi iken, Ağustos 2019’da 362.988 kişi azalarak 14.119.665’e düşmüştür. Adıyaman’da ise Ağustos 2018’de 53.107 olan 4/a sigortalı işçi sayısı, 19 kişi artarak 53.126’ya yükselmiştir.

Tablo 1:Toplam Sigortalı Çalışan (4/a) Sayısı

 

Ağustos 2019

Ağustos 2018

Ağustos 2019-2018

Değişim (%)

Türkiye

14.119.665

14.482.653

-362.988

-2,5

Adıyaman

53.126

53.107

19

0,04

Kaynak: TÜİK

Kadınların ekonomik yaşama daha fazla katılmaları, kalkınma ve büyümeden daha fazla pay almaları ve aile içindeki konumlarında iyileşme sağlanması, kalkınmışlığın gerekleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, 4/a sigortalı kadın çalışan sayısı, Adıyaman’da 2018 Ağustos ayında 11.300 kişi iken, 2019 Ağustos ayında 2.545 kişi artarak 13.845’e yükselmiştir. TRC1 Bölgesi’nin kadın istihdamındaki oransal artışına bakıldığında en yüksek artış %22,5 ile Adıyaman’da gerçekleşmiştir. Adıyaman’da kadın istihdamındaki artışın, kent ekonomisinde önemli payı olan giyim ve tekstil sektörlerinin varlığından kaynaklanmaktadır.

Tablo 2: Kadın Sigortalı Çalışan (4/a) Sayısı

 

Ağustos 2019

Ağustos 2018

Ağustos 2019-2018

Değişim (%)

Türkiye

4.262.113

4.145.594

116.519

2,8

Adıyaman

13.845

11.300

2.545

22,5

Gaziantep

57.328

50.669

6.659

13,1

Kilis

4.881

5.278

-397

-7,5

Kaynak: TÜİK

Adıyaman’ın işsizlik ile ilgili temel göstergelerine bakıldığında; Türkiye ortalamasının üstünde bir işsizlik oranına sahip olduğu görülmektedir. Ülkenin kayıtlı işsizlerinin genç nüfusa oranı %8,14 iken, Adıyaman’da bu oran  %10,13’tür.

Tablo 3: 15-24 Yaş Aralığı Kayıtlı İşsizlik Verileri, 2018

 

Kayıtlı İşsiz

Nüfus

15-24 Yaş Aralığı

Kayıtlı İşsizlerin Genç Nüfusa Oranı

Erkek

Kadın

Toplam

Türkiye

548.624

506.926

1.055.550

12.971.396

%8,14

TRC1 Bölgesi

25.887

20.489

46.376

490.757

%9,45

Adıyaman

5.736

5.476

11.212

110.629

%10,13

Kaynak: TÜİK

 INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN