BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

İstihdam ve İşsizlik

Gaziantep  işgücüne katılma oranı açısından 2004-2013 yılları süresince ülke ortalamasının altında kalmıştır. Nitekim 2013 işgücüne katılma oranı ülke genelinde %50,8 iken, Gaziantep’te buoran  %46,8 olarak gerçekleşmiştir. Bölgenin kayıtlı işgücü açısından yaş ortalaması düşüktür, bu açıdan bölge önemli bir genç işgücü potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Fakat sahip olunan bu işgücü potansiyelinin eğitim seviyesi oldukça düşüktür. Bu sebeple bölgenin nitelikli işgücü açısından eksik kaldığı söylenebilir.

 

 

YIL

 İşgücüne katılma oranı (%)

İşgücüne katılma oranı / Değişim katsayısı (%)

 İşsizlik oranı (%)

İşsizlik oranı / Değişim katsayısı (%)

İstihdam oranı (%)

İstihdam oranı  / % 95 güven aralığı üst sınırı

2011

43,4

1,2

14,4

6,5

37,2

38,5

2012

44,2

1,8

11,2

7,6

39,2

41

2013

46,8

1,6

6,9

6,5

43,6

45,1

 

 

İl Bazında İstihdam Oranı

 

Gaziantep

 

2010

2011

2012

2013

İstihdam Oranı

39,3

40,5

39,2

43,6

 

 

 

Yaş Gruplarına ve İllere Göre İşe Yerleştirmeler, 2012

Yaş Grubu

Cinsiyet

Gaziantep

Türkiye

15 - 19

Erkek

843

24.961

Kadın

178

14.201

20 -24

Erkek

2.960

88.397

Kadın

487

39.393

25 -29

Erkek

3.051

88.408

Kadın

383

31.386

30 - 34

Erkek

2.305

69.815

Kadın

335

28.025

35-39

Erkek

1.561

47.764

Kadın

318

23.797

40 - 44

Erkek

1.118

33.708

Kadın

200

16.386

45-49

Erkek

1.034

22.844

Kadın

116

8.340

50-54

Erkek

478

9.603

Kadın

57

2.969

55-59

Erkek

307

4.043

Kadın

16

874

60-64

Erkek

116

1.157

Kadın

4

196

65+

Erkek

22

279

Kadın

1

41

Toplam

Erkek

13795

390.979

Kadın

2.095

165.608

Toplam

15.890

556.587

Kaynak: İŞKUR

 

 

Kurumlara Göre İşe Yerleştirmeler, 2012

 

Cinsiyet

Gaziantep

Türkiye

Kamu

Erkek

3.376

105.519

Kadın

741

32.129

Toplam

4.117

137.648

Genel Toplama Oranı %

2,99

100,00

Özel

Erkek

10.419

285.460

Kadın

1.354

133.479

Toplam

11.773

418.939

Genel Toplama Oranı %

2,81

100,00

Toplam

Erkek

13.795

390.979

Kadın

2.095

165.608

Toplam

15.890

556.587

Genel Toplama Oranı %

2,85

100,00

Kaynak: İŞKUR

 

 

Tablo 26: Öğrenim Durumuna Göre İşe Yerleştirmeler, 2012

 

Cinsiyet

Gaziantep

Türkiye

Okuma-Yazma Bilmeyenler

Erkek

282

1.739

Kadın

85

863

Okur-Yazar Olanlar

Erkek

362

15.200

Kadın

56

5.765

İlköğretim

Erkek

10.234

229.017

Kadın

1.135

89.619

Ortaöğretim

Erkek

2.392

113.021

Kadın

550

46.740

Önlisans

Erkek

339

19.487

Kadın

200

13.060

Lisans

Erkek

181

12.229

Kadın

66

9.196

Yüksek Lisans

Erkek

5

280

Kadın

3

364

Doktora

Erkek

0

6

Kadın

0

1

Toplam

Erkek

13.795

390.979

Kadın

2.095

165.608

Toplam

15.890

556.587

Kaynak: İŞKUR

 

 

İl Bazında İşsizlik Oranları

 

Gaziantep

 

2010

2011

2012

2013

İşsizlik Oranı

13,4

7,6

11,2

6,9

Kaynak: TÜİK

 

 

Gaziantep’te Yaş Gruplarına Göre Kayıtlı İşsizler, 2012

 

Gaziantep

Türkiye

 

 

Yaş

Cinsiyet

 

Yaş Grupları

15 -19

Erkek

1.613

50.288

 

Kadın

568

32.115

 

20 -24

Erkek

6.777

274.705

 

Kadın

3.510

199.468

 

25 -29

Erkek

7.352

313.831

 

Kadın

2.905

211.007

 

30 -34

Erkek

5.514

258.215

 

Kadın

2.048

170.357

 

35 -39

Erkek

3.649

191.732

 

Kadın

1.445

130.177

 

40 -44

Erkek

2.713

149.106

 

Kadın

927

96.750

 

45-49

Erkek

2.179

114.150

 

Kadın

547

55.503

 

50-54

Erkek

1.138

46.710

 

Kadın

275

26.124

 

55-59

Erkek

625

22.494

 

Kadın

98

10.309

 

60-64

Erkek

257

8.248

 

Kadın

63

4.391

 

65+

Erkek

145

4.142

 

Kadın

58

2.440

 

Toplam

Total

Erkek

31.962

1.433.621

 

Kadın

12.444

938.641

 

Toplam

44.406

2.372.262

 

Kaynak: İŞKUR

 

 

TRC1 Bölgesi Eğitim Durumu ve Cinsiyete Göre İşsizlik Oranları, 2013

İller

Cinsiyet

Gaziantep

Türkiye

Okuma-Yazma Bilmeyenler

Erkek

519

21.759

Kadın

409

23.216

Okur-Yazar Olanlar

Erkek

681

35.031

Kadın

281

24.409

İlköğretim

Erkek

20.301

740.714

Kadın

4.244

368.821

Ortaöğretim

Erkek

6.643

417.795

Kadın

4.148

294.049

Önlisans

Erkek

2.031

105.057

Kadın

2.007

114.854

Lisans

Erkek

1.739

109.175

Kadın

1.299

108.142

Yüksek Lisans

Erkek

47

3.869

Kadın

56

4.982

Doktora

Erkek

1

221

Kadın

0

168

 Toplam

Erkek

31.962

1.433.621

Kadın

12.444

938.641

Toplam

44.406

2.372.262

Kaynak: İŞKUR

 

 

Yaş Gruplarına Göre Kayıtlı İşgücü

Gaziantep’in  işgücüne katılma oranı eğitim durumlarına göre incelendiğinde “okuma yazma bilmeyen” eğitim grubunu oluşturanların işgücüne katılma oranının %17,1, “lise altı” eğitim grubunun %45,3, “lise ve dengi meslek okulu” eğitim grubunun %53,9 ve “yükseköğretim” eğitim grubunun ise %82,3 olduğu görülmektedir. Bölgede eğitim seviyesi arttıkça işgücüne katılma oranının arttığı ayrıca yükseköğretim seviyesinde cinsiyete göre işgücüne katılma oranı arasındaki farkın birbirine oldukça yakın olduğu dikkat çekmektedir. 

 

Eğitim Durumu

Cinsiyet

Gaziantep

Türkiye

Okuma-Yazma Bilmeyenler

Erkek

696

26.668

Kadın

471

25.658

Okur-Yazar Olanlar

Erkek

1.031

44.172

Kadın

365

28.629

İlköğretim

Erkek

33.534

1.064.678

Kadın

6.000

488.610

Ortaöğretim

Erkek

11.736

687.217

Kadın

6.019

415.164

Önlisans

Erkek

3.592

182.310

Kadın

2.971

168.610

Lisans

Erkek

3.114

176.470

Kadın

2.013

158.789

Yüksek Lisans

Erkek

94

6.549

Kadın

86

7.621

Doktora

Erkek

2

339

Kadın

0

241

Toplam

Erkek

53.799

2.188.403

Kadın

17.925

1.293.322

Toplam

71.724

3.481.725

 

 

 

 INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN