BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu

İstihdam ve İşsizlik

TÜİK 2018 yılı verilerine göre, TRC1 Bölgesi’nde kurumsal olmayan sivil nüfusun 15 yaş ve üzerindeki kısmı 1.870.000 kişi iken, TRC1 Bölgesi toplam işgücü 876.000 kişiden oluşmaktadır. TRC1 Bölgesi’nde istihdam edilen kişi sayısı 764.000; işsiz sayısı da 112.000 kişidir. Bu verilerden hareketle, işgücüne katılma oranı % 46,8; istihdam oranı % 40,9 ve işsizlik oranı % 12,8 olarak ortaya çıkmaktadır.

İstihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, 2018 yılında hizmetler sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 397.000; sanayi sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 252.000; tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı ise 115.000 kişidir. Buna göre, istihdamın % 52’si hizmetler sektöründe; % 33’ü sanayi sektöründe; % 15,1’i tarım sektöründe çalışmaktadır.

Tablo 1: TRC1 Bölgesi İşgücü ve İstihdam Göstergeleri

Kurumsal Olmayan Nüfus (15+ yaş)

1.870.000 kişi

Toplam İşgücü

876.000 kişi

Toplam İstihdam

764.000 kişi

İşsiz Sayısı

112.000 kişi

İşgücüne Katılım Oranı

% 46,8

İstihdam Oranı

% 40,9

İşsizlik Oranı

% 12,8

Kaynak: TÜİK, 2018INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN