HIZLI MENÜ

2019 Mali Yılı Destek Programları 2017 Yılı Mali Destek Programları 2016 Yılı Mali Destek Programları 2015 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları 2013 Yılı Mali Destek Programları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı - 2011 2011 Yılı Mali Destek Programları DFD ve Teknik Destekler Ajans Hakkında Küçük Altyapı Mali Destek(Genel) Küçük Altyapı Mali Destek(Sizlerden gelenler) İktisadi Gelişme Mali Destek (Genel) İktisadi Gelişme Mali Destek(Sizlerden Gelenler)

SIKÇA SORULAN SORULAR

İktisadi Gelişme Mali Destek(Sizlerden Gelenler)

Şirket Ankara'da kurulmuş,Adıyaman'a şube açmak için girişimde bulunmuş ancak henüz tescil alınmamıştır. Bu durumda hibe programından yararlanabilir miyim?

Hayır.Başvuru Rehberi (2.1.1) bölümünde belirtildiği üzere, Ajansın faaliyet gösterdiği TRC1 Bölgesi’nde (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde bulunması gerekmektedir.Ayrıca, başvuruda bulunacak olan şirketlerin varsa merkezleri ya da şubelerinin teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve en az 3 ay önce tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin sera yapımı amacıyla en az 10 yıllığına arsa kiralaması mülkiyet belgesi sunumu olarak kabul edilir mi?

İstenilen bütün destekleyici  belgeler başvuru rehberinde belirtilmiştir.

Alternatif enerji kaynağı kullanan seraların yapımı sırasında, sera yapım işi uygun maliyet sayılır mı?

Hayır. Sıfırdan sera yapım işi uygun maliyet olarak görülmemiştir. Ancak mevcut varolan seranın iyileştirilmesi, geliştirilmesi uygun maliyetler arasındadır.

Başvuru sahibi TRC1 bölgesinde kurulu olmadığı halde TRC1 bölgesinde şubesi olması ve bu şube aracılığı ile faaliyette bulunması halinde proje teklifi sunabilirmi?

Evet. Proje teklifinde bulunabilmek için başvuru sahibi kurum veya kuruluşun merkezinin TRC1(Adıyaman,Gaziantep,Kilis) bölgesinde olması ya da şubesinin TRC1 bölgesinde kayıtlı olması gerekmektedir.

Başvuru sahibi geçmiş yıllarda farklı hibe programlarına proje sunmuş ve uygulamış ise bu programa yine proje sunabilir mi?

Evet sunulabilir. Daha önce farklı programlara sunulan projelerden farklı olması koşuluyla İpekyolu Kalkınma Ajansı'na proje sunulabilir. 

Yatırımcı komple yeni yatırım projesi hazırlayıp sunabilir mi?

Hayır. Sıfırdan yatırım projeleri uygun maliyet kapsamında değildir.

Proje hazırlama ve uygulama aşamasında danışmanla çalışılacak mı?Danışman ücreti ödemesi proje giderlerine eklenebiliyor mu?

Proje hazırlama aşamasında dışarıdan danışman desteği alınabilir ancak başvuru sahibi projeden doğrudan sorumlu olacaktır. Danışman ücreti uygun maliyet kapsamında değildir.

Güneş panelleri ile pompa çalıştırıp sulama yapmak istiyoruz ama daha önce bir yatırım yapılmamış, durum bu iken biz sulama projesi yaparsak sizin öncelikli alanlarınıza girer mi?

Evet. Tarım'da işletmelerin daha rekabetçi ve etkin bir yapıya kavuşturulması ve sulama imkanlarının iyileştirilmesi başlığı altında proje fikriniz uygundur.

Bu fidanlardan ismine doğru Tarım Bakanlığının kontrolü altında Göz, çelik, kalem alarak aşı işinde kullanarak firmamızda rekabetci ve etkin bir yapı oluşması sağlanacaktır. Bu amaçla alıp dikeceğimiz damızlık ve anaçlık özelliği taşıyan fidanlara göstere

Başvuru Rehberinde belirtildiği üzere, üretime yönelik canlı materyal (her türlü canlı hayvan, tohum, fide, fidan) ve girdi (gübre, kimyevi ilaç vb.) alımları uygun maliyetler arasında değildir.

Reçel imalatı uygun bir proje konusu mudur?

Evet.  Başvuru Rehberi'nde yer alan önceliklerinden ''Tarımsal işletmelerin rekabetçi ve etkin bir yapıya kavuşturulması, tarımsal ekonominin çeşitlendirilmesi ve tarıma dayalı imalat sanayinin geliştirilmesi'' başlığı altında proje konunuz uygundur.

Yeniz kurduğumuz şahıs şirketi ile proje başvurusu yapabilir miyiz?

Hayır. Proje başvurusunda bulunacak olan şirketin proje teklif çağrısı ilanından (19 Ekim) en az 3 ay önce kurulmuş olma şartı vardır.

İmza sirküleri dışındaki belgelerin fotokobilerinin başvuru esnasında yeterli olduğu yazıyor fakat bir maddede bilançonun onaylı nüshası gerekli yazıyor.Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Başvuru sahibini ve ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini gösteren imza sirkülerinin noter onaylı belgesi başvuru esnasında teslim edilmelidir. Başvuru esnasında, diğer belgelerin fotokobisi yeterlidir.

Matbaaların kapasitesini artırmaya yönelik destek veriyor musunuz? Sanayi alanında sadece makine ekipman alarak ve istihdam gerçekleştirerek hazırlanacak projelere destek veriyor musunusuz?

Başvuru Rehberinde belirtildiği üzere, öncelikli projeler kapsamında yer alan ''Sanayi sektöründe istihdam, katma değer ve verimliliği arttırmaya yönelik yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması'' başlığına mutabık projeler uygundur.

Bütçeyi oluştururken alacağımız makineleri KDV dahil olarak mı işleyeceğiz ?

Evet. Hibe programı çerçevesinde, mal,hizmet vs. alımlarında vergi muafiyeti veya KDV istisnası yoktur.

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı (KOBİ) için fizibilite formatını doldurmamız gerekiyor mu?
Başvuru Rehberin'de belirtildiği üzere, fizibilite çalışmaları (Şablon için bakınız EK-E, proje konusu şablonda özel olarak belirtilmemişse genel çerçeveye uygun bir çalışma hazırlanmalıdır.); yapım, onarım ve restorasyon konularını içeren projelerde teknik tasarımlar/ çizimler (Tatbikat Planları da dahil), Keşif-Metraj Listesi ve yaklaşık maliyet başvuru esnasında sunulmalıdır.
Firmamız OSB Nizip'te faaliyet göstermektedir. Tesisimize TEDGEM tarafından 2010 hibe desteği verilmiştir. Proje başarılı olmuştur. Ana faaliyet konumuz antep fıstığı işlemedir. Ancak, hala yatırım isteyen ve destek isteyen konular ve farklı bir projemiz

Evet başvuruda bulunabilirsiniz. Daha önce başka kurumlardan destek almış ve proje tamamlanmış ise farklı bir projeyle mevcut işi geliştirmek ve kapasiteyi artırmak için proje başvurusunda bulunabilirsiniz.

2 yıl önce kurulmuş, ortakların akrabalarımızdan oluştuğu bir şirketimiz var. Ancak ana sözleşmesinin çok iyi hazırlanmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle bugünlerde şirket tüzüğünde, ortaklık yapısında ve hisse oranlarında değişiklik yapmak istiyoruz. 2 yıl

Evet. Başvurabilirsiniz. Ancak, şirketin ana faaliyet konusunda yapılan değişikliklerin proje teklif çağrısından en az 3 ay önce yapılmış olması gerekmektedir.

Zeytinyağı fabrikasının kapasitesini artırmak istiyoruz. Kapasite raporu sunacak mıyız veya onun yerine ekspertiz raporu yeterli midir? küçük çapta inşaat işleri için ne tarz bir proforma faturası almamız gerekiyor? Makine ekipman veya inşaat için aldığım

Evet. Kapasite raporu sunulmalıdır.Başvuru Rehberinde belirtildiği üzere, fiyatı 10000 TL'yi aşan makine ve ekipman alımında en az 2 adet farklı proforma fatura sunulmalıdır. Bunlardan en düşük olanını bütçede göstermelisiniz.

IGMD-KOBI programı, Ek-A BAŞVURU VERİ GİRİŞ FORMUNDA "Projenin etkileyeceği göstergeler" kısmına yazılabilecek cevap örnekleri verebilir misiniz?

Örnek performans göstergeleri Başvuru Rehberi Ek G'de mevcuttur.

Mali Destek programı'nızın önceliklerinde yeralan "sanayi sektöründe istihdam ..." başlığındaki sanayi tanımı, bişişim/yazılım alanını kapsıyor mu? Yazılım birçok yer de artık sanayi faaliyetleri arasında giriyor. Programınıza yazılım firması olarak biliş

Bilişim sektörü 2010 yılı Mali Destek Programı kapsamında öncelikli sektörler arasında değildir.Ancak, yapmayı planladığınız projenin sanayi sektörüyle ilgili olduğunu düşünüyorsanız projenizi sunabilirsiniz.

Yatırımcı 5 yıllığına kiraladığı un üretim tesisini modernleştirip yeni unlu mamuller etmek isterse (topkek ,kek, pasta,paket un....vb ) proje uygun olur mu?

Evet. Proje konusu uygundur.

Kapasitemizi sadece makine ekipman alarak artırmak istiyoruz. (alt yapı projesi değil, ayrıca küçük ölçekli yapım işlerimiz yok). Bu durumda fizibilite formatını doldurmamız gerekiyor mu? Eğer gerekiyorsa 1. bölümü doldurmamız yeterli mi yoksa 2. bölümü d

Hayır. Fizibilite raporu inşaat,bayındırlık,altyapı,restarasyon,modernizasyon vb. gerektiği işlerde istenmektedir. Gerekmediği takdirde bu kısım doldurulmamalıdır. Yalnızca, projeyle alakalı kısımlar doldurulmalıdır.

Tarım veya sanayi ile uğraşan bir KOBİ’nin ana faaliyet konusunda turizm geçmesi, turizm ile ilgili bir proje sunmaya yeterli midir?

Evet yeterlidir.

Kabul gören bir projenin desteklenmesi proje bitiminde mi yoksa onaylanınca mı yapılır?

Destek ödemeleri ajans tarafından belirlenecek olan ödeme takvimine göre %40, %30 ve %30’luk oranlar şeklinde olacaktır.

Projede ortaklık zorunlu mudur?

Ortak bulunması zorunluluk değildir. Ancak tavsiye edilmektedir. 

Sistemden veri girişi yapmam için şifreyi nasıl alacağım?

Başvuru formunu doldurduktan  sonra sistem otomatik olarak size bir kod üretecektir.

Projemizin kabulü sonrası diyelim ki 6 ay sonra iyi gitmedi, alınan makinalar ne olacak?

Proje kapsamında alınan ekipman, makine vs. üzerinde ajans 3 yıl süresince hak iddia eder. 3 yıl boyunca ajans izni olmaksızın makineler başka bir işin için kullanılamaz, şehir dışına çıkartılamaz.

İl Tarım Müdürlüğü çalışanı olarak hazırlanan projelerde başvuru sahibi projeyi hazırlayan mı yoksa İl Müdürlüğü müdür?

Başvuru sahibi, proje sunma hakkı olan kurum veya kuruluştur.

İşletmemiz gıda alanında faaliyet göstermektedir. Turizm ile ilgili bir proje yapmak istersek ticaret unvanının değişmesi gerekmektedir. Ticaret unvanının değişmesi ile ilgili bir süre kısıtlaması var mıdır?

Evet. Faaliyet konusunda yapılacak değişikliklerin Proje teklif çağrısından(19 Ekim) en az 3 ay önce yapılmış olması gerekmektedir.

KOSGEB veri tabanına kayıt şartı var mı?

Hayır

Üniversitede bir çok fakülte ve birim mevcut, bu açıdan 2 proje limiti üniversiteler için de geçerli midir?

Üniversiteler de  2 proje sunma hakkına sahiptir.

Güvenlik işçisi yetiştirme kursu açmayı planlıyoruz . Bu bağlamda, Ajans'tan destek alabilir miyiz?

Hayır. Ancak, ara eleman ihtiyacı olan Tarım,Turizm ve Sanayi sektörlerine yönelik eğitim projeleri uygundur.

İlk kez kurulacak bir tesis için, yani sıfırdan kurulacak bir tesis; örneğin zeytin yağı fabrikası, Gaziantep'de bir ilçenin bir köyünde zeytin tarlasının içinde, buna ne kadar destek verilebiliyor inşaat ve makinalar dahil, bu konuda bilgi alabilir miyim

Sıfırdan yapılacak olan yatırımlar bu seneki Mali Destek Programı kapsamında uygun görülmemiştir.

Sulama Kooperatifi olarak 33 üyemiz mevcut. Proje Çalışmamız devam etmektedir. Üyelerimizden 18 tanesinin ÇKS mevcut. 15 tanesinin ÇKS si yok. Bunlar miras yolu veya devlet arazisini kiralama ile ziraat yapmaktalar. Proje tüm üyelerimiz için geçerli arazi

Başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması koşulu aranmamaktadır. Sadece arazinin mülkiyet durumunu gösteren belge talep edilmektedir.

Mali Destek Projesi genel olarak firmanın geliştirilmesi amaçlı mı ya da proje veya makina mı almalı?Kimler başvurabilir?

Mali Destek Programları farklı öncelikler içermektedir. Hazırlanacak projelerin bu önceliklerle ilişkilendirilmesi şarttır. Başvuru rehberlerinde bu önceliklerle ilgili detaylı bilgi yer almaktadır.

Firmamızın 2009 yılı cirosu 20.000.000 TL civarındadır. 31.10.2010 tarihi itibari ile bilanço büyüklüğümüz 38.000.000 TL civarındadır. 18 Kasım 2010 tarih ve 25997 sayılı resmi gazeteye göre KOBİ vasfımız iki mali yıl üstüste 25.000.000 TL'yi geçersek düş

18 Kasım 2010 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede de belirtildiği üzere iki hesap dönemi üst üste 25.000.000 TL sınırını geçmediğiniz için KOBİ vasfınız devam etmektedir. Dolayısıyla Mali Destek Programlarına başvurma hakkına sahipsiniz.

İktisadi Gelişme Mali Destek Programlarında başvuru sırasında sunulması gereken belgelerden Fizibilite ve diğer ekleri sunmak zorunda mıyız?

Proje içerisinde Yapım/İnşaat işi varsa 11. maddeden itibaren geçerli olan belgeler talep edilmektedir. Ancak projede Yapım/İnşaat işi yoksa bu belgelere gerek yoktur.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN