HABERLER

TÜM HABERLER

İKA Yönetim Kurulu Güçlü Sanayi Gündemiyle Toplandı


İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Kasım Ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” gündemi ile toplandı.

 

İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Kils 7 Aralık Üniversitesi’nde gerçekleşen toplantıya; Ajans Yönetim Kurulu Üyeleri ile bölgede bulunan üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları, yerel yönetimler, odalar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra iş dünyasından kanaat önderleri katılım sağladı.

 

Toplantıda, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ajansın bölgenin sanayisinin geleceği üzerine yaptığı saha çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi. Akyılmaz, ajansın yaptığı saha çalışmaları sonucunda; Finansmana Erişim, Beşeri Sermaye, Kurumsal Yapılanma, Fiziki Altyapı, Ulusal ve Uluslararası Pazara Erişim ve Tutunma, Üretim Maliyetleri, Devlet Destekleri, Kalite ve Markalaşma, Profesyonel Danışmanlık Gereksinimi, Mevzuata Dair Sorunlar ve Ekonomik Belirsizlik gibi gündem maddeleri oluşturduğunu kaydetti.

 

Akyılmaz, sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Gündem maddelerine ilişkin yapılan araştırmalar neticesinde tespit ettiğimiz sorunlar ve bunlara yönelik gerçekleştirilecek çözümleri önerilerimizi tespit ettik ve çözüm önerilerimizi sunduk.  Yaptığımız saha çalışması sonucu, destek veren kurum ve kuruluşların sağladıkları teşviklerin tanıtım ve duyurusunun daha geniş ve kapsamlı bir şekilde yapılması gerektiği, sanayicilerimizin kalifiye eleman eksikliği noktasında kurumlar arası koordinasyon ile dinamik bir eğitim modelinin oluşturulması ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünün tahsis edilmesi, nitelikli iş gücünün sağlanması için de ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından projelerin geliştirilip desteklenmesi, özellikle aile şirketlerinin kurumsallaşması noktasında destek ve hibe mekanizmalarının gerekliliği, sanayi alt yapının iyileştirilmesi ve uluslararası pazarda markalaşma bilincinin geliştirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliği projelerinin teşvik edilmesi, teknoloji transfer ofisleri ve sürekli eğitim merkezlerinin daha aktif çalışması, Ar-Ge merkezleri sayısının artırılması gibi birçok soruna yönelik çözüm önerilerimiz geliştirdik.’’

 

Sanayimizin sorunlarına çözüm olabilecek destek mekanizmalarını hayat geçireceklerini vurgulayan Akyılmaz, ‘‘Paydaşlarımızla yaptığımız toplantılar ve saha çalışmalarımız neticesinde ajans olarak yeni dönemde sanayimizin daha da güçlenmesi için tüm paydaşlarımızla işbirliği halinde olacağız dedi.

 
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN