DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

İKA 2012 Yılı 2. Kalkınma Kurulu Toplantısı Duyurusu


 

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI 2. OLAĞAN KALKINMA KURULU TOPLANTISI

T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı 2012 Yılı 2. Kalkınma Kurulu Toplantısı; “Onuncu Ulusal Kalkınma Planı” ve “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi” gündemi ile, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN’un başkanlığında, 9 Ekim 2012 Salı günü saat 09:15’te, Gaziantep Grand Hotel’de gerçekleştirilecektir.
T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda başlatılan; 2014-2018 yıllarını kapsayacak “Onuncu Kalkınma Planı” (OKP) ve bölgesel gelişme politikalarının çerçevesini belirleyecek ulusal strateji belgesi niteliğindeki  “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi” hazırlama çalışmaları kapsamında Ajans paydaşlarının görüşleri oldukça fazla önem arz etmektedir. Bölgemizin geleceğine yön vermek üzere; ulusal kalkınma planının temel gelişme eksenleri, ekonomik coğrafyanın etkinleştirilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kalkınma politikasının yönetişimi, kırsal kalkınmanın sağlanması ve mekansal gelişmenin desteklenmesi hususlarında Ajans Kalkınma Kurulu görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Söz konusu çalışma çerçevesinde belirtilen katkıların sağlanabilmesi ve TRC1 Bölgesi’nin ulusal düzeydeki politika belgelerinde geniş bir şekilde yer alması amacıyla; Ajansımız Kalkınma Kurulu’nun görüşlerini almak üzere düzenlenen toplantıya; Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinden yüksek sayıda katılımın önemi aşikârdır. Bu nedenle Ajansın sorumluluk alanına giren 3 ilden de kalkınma kurulu üyelerinin 2. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı’na katılımı beklenmektedir.  

Toplantıya ilişkin gündem Ek 1’de sunulmaktadır. Ayrıca Ek 2’de bulunan Anket Formu’nun toplantı öncesinde incelenmesinin toplantı sonucunda elde edilmesi planlanan çıktılara daha kolay ulaşılması yönünde faydalı olacağına inanılmaktadır.
Saygılarımızla,

 

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

 

 

 

 

2012 YILI II. KALKINMA   KURULU TOPLANTISI

 

 

 

 

 

TOPLANTI   YERİ        

TOPLANTI   TARİHİ

TOPLANTI   ZAMANI

KATILIMCILAR

:   GAZİANTEP GRAND HOTEL

:   9 EKİM 2012 (SALI GÜNÜ)

:   09:15-18:00

:   İKA KALKINMA KURULU ÜYELERİ

 

 

TOPLANTI SALONLARI   HAKKINDA GENEL BİLGİ

 

 

SAAT

Faaliyet Adı

Salon İsmi

Kat

ÖĞLEDEN ÖNCE

09:15:12:00

Sabah Oturumu

Yakut Balo Salonu

1. Kat

12:00-13:00

Öğle Yemeği

Zümrüt Salonu

2. Kat

ÖĞLEDEN SONRA

 

13:00-17:00

Gaziantep Çalıştayı

Grand Salon

Zemin Kat

Adıyaman Çalıştayı

Pırlant 1

3. Kat

Kilis Çalıştayı

Pırlant 2

4. Kat

17:00-18:00

Değerlendirme & Kapanış

Yakut Balo Salonu

1. Kat
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN