Hayvansal Üretim

İlin hayvan varlığı 6.500 baş sığır, 62.000 baş İvesi ırkı koyun ve 10.137 baş Kilis keçisi olmak üzere 150.000 adet küçükbaş, 755 adet tek tırnaklı(at, katır, eşek), 110.000 adet kanatlı ile 4.000 kovan arı bulunmaktadır. Yıllık hayvansal üretim 22.500 ton süt, 125 ton et, 26.000.000 adet yumurta, 35 ton bal ve 60 ton yapağıdır. Sadece il merkezinde bir mezbaha bulunmakta olup belediye tarafından işletilmektedir. Günlük kapasitesi 35 adet küçükbaş hayvandır.

İlimizde ortalama her altı ayda bir 1000-1200 adet dana besiye alınmaktadır. İşletmelerin çoğunluğu ekstansif besi şeklinde devam etmekte olup; 10 başın üstünde besi kapasitesi olan 40 işletme mevcuttur. İlde küçükbaş besi çalışmaları genelde kurban bayramında yapılmaktadır. Her yıl yaklaşık 30.000 adet toklu besiciliği yapılmaktadır. İşletmelerin çoğunluğu 50 baş kapasiteli olup, 43 çiftçimiz de 150-200 baş kapasiteli toklu besiciliği yapmaktadır.

İldeki işletmelerde genellikle 1-10 baş inek mevcuttur. 5 baş ve üzerindeki işletme sayısı 137 adettir. İlimizde 50 baş ve üzeri 5 adet süt sığırı işletmesi, 6 adet büyükbaş besi işletmesi bulunmaktadır.  Sezonluk 60.000 adet koyun-keçiden doğumdan sonra laktasyon süresince ortalama 14.400 ton süt elde edilmektedir. Bu sütün bir kısmı işletmedeki kuzu-oğlak beslenmesinde, kalan kısmı ise süt, yoğurt ve peynir olarak Kilis ve Gaziantep pazarına sunulmaktadır. INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN