DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı


T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 22 Düzey 2 Bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) çalıştırılmak üzere; Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek her birimde ve her iki ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 12 (oniki) Uzman Personel ve 2 (iki) Destek Personeli (İnsan Kaynakları ve İdari İşler Görevlisi, Halkla İlişkiler Görevlisi) ile iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak,  danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere 1 (bir) iç denetçi alımı yapılacaktır.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın merkezi Balıkesir olup, Ajansın faaliyet alanını Balıkesir ve Çanakkale illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği ilde çalışacaktır.

Sınav Takvimi ve Sınava Başvuru Yeri

 

SINAVA BAŞVURU YERİ Güney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No:36/A BALIKESİR
SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

22 Haziran 2015 - 11 Temmuz 2015
08.30 - 17.00

SINAV ŞEKLİ SÖZLÜ SINAV
SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI 15.07.2015
SINAV YERİ Güney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No:36/A BALIKESİR
SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ 21 - 24 Temmuz 2015

 

GMKA Personel alım ilanı için tıklayınız...

GMKA İş Başvuru Formu için tıklayınız...

GMKA CV Formatı için tıklayınız...
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN