Gölbaşı

 

GÖLBAŞI

Nüfus

47.593

Şehirleşme Oranı (%)

61,46

Nüfus Artış Hızı (‰)

3,9

Nüfus Yoğunluğu

61

Toplam Yaş Bağımlılık Oranı (%)

54,41

Ortalama Hane halkı Büyüklüğü

4,00INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN