Genel Değerlendirme

Adıyaman, Gaziantep ve Kilis ile birlikte metropol bir bölgeyi oluşturmakta ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisine göre, jeo-stratejik konumunun da katkısıyla önemli bir gelişme odağı ve çekim merkezi konumundadır. Uzun bir geçmişe dayan ticaret kültürü ve yüksek tarım potansiyeli yanında turizm, yenilebilir enerji ve maden sektörlerindeki imkân ve altyapısı ile ilimiz ülke kalkınması açısından büyük potansiyele sahip durumdadır. İlin sahip olduğu bu sektörel ve ekonomik çeşitlilik, ulusal sınırların da ötesinde uluslararası ölçekte ilgi uyandırma gücüne sahiptir.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN