Gaziantep

Gaziantep,  Akdeniz Bölgesi ile  Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birleştiği noktada yer alır. Kentin yüzölçümü 6, 845 km², rakımı 855 m’dir.

 

İl doğuda Şanlıurfa, kuzeyde Adıyaman ve  Kahramanmaraş, batısında Osmaniye  ve Hatay , güneyde ise Suriye  ve Kilis  ile çevrilidir. Anadolu’nun ilk yerleşim merkezlerinden biri olan Güneyden ve Akdeniz’den gelip doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kesiştiği bir bölgede bulunan kent binlerce yıldır insan topluluklarının uğrak ve yerleşme yeri olmuştur. Gaziantep’in kuzeyi ve batısı dağlarla, sınır bölgesi ise düz ovalarla kaplıdır. Bölgenin en önemli akarsuyu olan Fırat pek çok küçük akarsu ile birlikte ilin çok yönlü su gereksinimini karşılar. Anadolu ile Mezopotamya arasında yer alan kent tarih boyunca hep ticaret yolları üzerinde yer almıştır.  Bunlardan en önemlisi İpek Yolu'dur.  Güneydoğu Anadolu’yu batıya, Akdeniz ve Ortadoğu'ya bağlayan kara ve demir yollarının kentten geçmesi, Gaziantep Havaalanı'nın uluslararası niteliğe çıkarılmış olunmasından dolayı  ilde kara ve hava ulaşımı çok gelişmiştir.

 

Gaziantep Türkiye'nin en büyük, en modern, en gelişmiş kentlerindendir.  Sanayi ve ticarette GAP Bölgesi’nin en gelişmiş ilidir. Gaziantep’te üretim faaliyetlerinde gelişme farklı çaplardaki kuruluşlar aracılığıyla yapılmaktadır. Bugün canlı bir ticaret ve endüstri merkezi olan kente; çimento, dokuma, bisküvi ve makarna fabrikaları, deri, ayakkabı, yağ, sabun, ağaç işleri, metal işleme ve makine atölyeleri vardır.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN