DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

GAP ORGANİK TARIM DEĞER ZİNCİRİ PİLOT UYGULAMALARI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİNDE DÜZELTME


GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı Başvuru Rehberinin Bölüm 2.1.1.1. "A. Kar Amacı Güden Kuruluşlar" başlığı altındaki "Teklif çağrısı ilan tarihinden önce kurulmuş ve Ticaret Siciline tescil edilmiş olması" maddesi "Proje teklifinin Ajans'a sunulmasından önce ilgili vergi dairesine ve ilgili odaya kayıt yaptırmış olması" olarak değiştirilmiş ve yine aynı bölümün" B. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar" başlığı altındaki "Üretici Birlikleri'nin ve/veya Üretim Kooperatiflerinin fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle organik tarımsal üretim ile iştigal etmeleri veya Üretici Birlikleri'nin ve/veya Üretim Kooperatiflerinin hâlihazırda konvansiyonel üretim yapmaları ancak organik tarımsal üretime geçiş amacı doğrultusunda proje finansman desteği talep etmeleri" maddesi çıkarılmıştır. Kamuoyuna ilanen duyurulur
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN