BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

Finans Durumu

Milli Gelir  ve Vergi

 

Milli Gelir

Temel ekonomik göstergelerden olan sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına bakıldığında TRC1 Bölgesi, 26 Düzey 2 Bölgesi arasında 14. sırada yer almaktadır. İl gelişmişlik sıralamasına bakıldığında ise Gaziantep 30. sırada gelmektedir.

Tablo 45 TRC1 Bölge İllerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sırası

 

 

Gaziantep

Adıyaman

Kilis

TRC1

Sosyo-Ekonomik   Gelişmişlik Sırası

30*

66*

63*

14**

 

 

Şekil 14 TRC1 Bölge İlleri Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla [Cari Fiyatlarla-$]

 

 Kaynak: TÜİK Veritabanı

2001 yılı verilerine göre, TRC1 Bölgesi kişi başına düşen GSYİH değeri Türkiye kişi başı GSYİH’nın % 65’i kadardır. Gaziantep’in kişi başına düşen GSYİH değeri 1593 $,Adıyaman’ın 918 $ ve Kilis’in 1817 $ olmuştur. Kilis’te bu oranın yüksek olmasının nedeni bölgedeki en düşük nüfusa sahip il olmasındandır.

 

Tablo 46 Düzey 2 Bölgeler İtibariyle Kişi Başına GSKD($)

 

Sıra   NO

İBBS2

DÜZEY   2 BÖLGELERİ

Kişi   başına GSKD ($)

1

TR10

İstanbul

10.352

2

TR42

Kocaeli, Sakarya,   Düzce, Bolu, Yalova

9.622

3

TR41

Bursa, Eskişehir,   Bilecik

9.377

21

TRA1

Erzurum, Erzincan,   Bayburt

3.760

22

TRC1

Gaziantep, Adıyaman, Kilis

3.539

23

TRC2

Şanlıurfa,   Diyarbakır

2.904

25

TRA2

Ağrı, Kars, Iğdır,   Ardahan

2.684

26

TRB2

Van, Muş, Bitlis,   Hakkari

2.355

 

Kaynak:TÜİK,Ulusal Hesaplar Veri Tabanı, 2006

TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nin 2006 yılı itibariyle kişi başına Gayri Safi Katma Değeri (GSKD) 3.539 $’dır. Bu değer, Türkiye ortalamasının (6.684 $) altında olup, GSKD Düzey 2 Bölgeleri içerisinde 22. sırada yer almaktadır.

TÜİK 2004 yılından itibaren Düzey 2 Bölgeleri bazında GSYİH yerine Gayri Safi Katma Değer (GSKD) yöntemini kullanmaya başlamıştır. TRC1 Bölgesi’nde üretilen GSKD’nin ülke toplamı içindeki payı 2004 yılında % 1,5 seviyesinde olup, bu oran 2006 yılına gelindiğinde aynı düzeyde kalmıştır. DPT tarafından 2004 yılında ilçelerin sosyo–ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırması yapılmıştır. Bu araştırma, 81 ilde 872 ilçe esas alınarak yapılmış, bu ilçeler gelişmişlik endeksine göre sıralanmış, ayrıca bulundukları il içerisinde diğer ilçelere göre sıralamaları yapılmıştır.

Tablo 47 Gaziantep ve İlçeleri Gelişmişlik Endeksi

 

İL

İLÇE

GELİŞMİŞLİK   SIRASI*

GELİŞMİŞLİK   ENDEKSİ**

Gaziantep

Büyükşehir

8

3,70467

Nizip

289

0,09655

İslahiye

504

-0,33183

Nurdağı

590

-0,48473

Oğuzeli

597

-0,50073

Araban

732

-0,74659

Karkamış

746

-0,78244

Yavuzeli

780

-0,90075

 

Kaynak:http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/gosterge/2004/ilce.pdf [Erişim: 20 Ağustos 2010].

*872 İl ve İlçe  İçerisinde Gelişmişlik Sırası **SEGE(Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi)

 

Vergi

Türkiye’de 2009 yılında toplanan vergi geliri yaklaşık 196 milyar TL’dir. TRC1 Bölgesi’nden elde edilen vergi gelirlerinin toplam tahsilat içindeki payı Gaziantep için % 0,60, Adıyaman için % 0,09 , Kilis için ise % 0,02 oranındadır. Bu çerçevede TRC1 Bölgesi’nde en fazla vergi geliri Gaziantep ilinden tahsil edilmiştir.TRC1 Bölgesi 2009 yılı vergi gelirlerine baktığımızda, toplam elde edilen gelir tahakkuku yaklaşık 1,8 milyar TL’dir. Elde edilen bu gelirin yaklaşık 1,4 milyar TL’si tahsil edilebilmiştir. Yurtiçinde elde edilen tahsilatın % 0,71’i TRC1 Bölgesi’nden sağlanmaktadır. TÜİK verilerine göre, 2008 yılına oranla 2009 yılındaki tahsilat artış oranı ortalama olarak % 16,86’dır. Bölgenin genelinde vergi tahsilat oranında bir yükselme görülmekle birlikte, bunun ekonomik gelişmişlikle yakından ilgisi vardır.

Tablo 48 İller İtibariyle Genel Bütçe Vergi Gelirleri (2011)

 

İller

Brüt Tahakkuk

(TL)

Brüt Tahsilat

(TL)

Toplam Tahsilat İçindeki Yeri

GAZİANTEP 

2.484.920.801

1.976.995.784

 0,70

 Adıyaman

371.240.477

 267.491.654

0.09

Kilis

     76.945.914

     63.249.435

0.02

Toplam

 

2.933.107.192

 

2.307.736.873

0.81INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN