Finans Durumu

2018 yılı TÜİK verilerine göre Gaziantep’in Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla değeri 68.300.915.000 TL’dir. Gaziantep’in kişi başına düşen GSYH değeri 33.862 TL’dir. 2017’de bu rakam 27.918 TL idi. 2018 yılında kişi başına düşen GSYH değerinde %21’lik bir artış gözlemlenmiştir. Türkiye çapında iller sıralaması incelendiğinde Gaziantep 38. sırada yer almaktadır.

Tablo 1: Gaziantep’in Genel Bütçe Vergi Gelirleri, 2018

Brüt Tahakkuk(TL)

Brüt Tahsilat(TL)

Toplam Tahsilat İçindeki Payı (%)

8.803.229.299

6.125.049.520

83

Kaynak: https://www.gib.gov.tr/

Türkiye’de 2018 yılında toplanan vergi geliri yaklaşık 907 milyar TL’dir. Gaziantep’in vergi gelirlerinin toplam tahsilat içindeki payı %0,83’tür. 2017 yılında 4.931.934.658 olan brüt tahsilat miktarı ile karşılaştırıldığında, 2018 yılında bir önceki yıla göre %24,2’lik bir artış gerçekleşmiştir.

INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN